Zamówienia publiczne – wyzwania [ebook]

Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu opiera się na wykorzystaniu elektronicznych form komunikacji oraz kontraktów zawieranych w Internecie. Administracja publiczna, będąca istotną częścią obrotu gospodarczego, również podlega tym trendom. Zmiany, jakie zachodzą w Polsce w obszarze stosowania elektronicznych zamówień publicznych, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, przebiegają znacznie wolniej, niż oczekują tego regulatorzy oraz uczestnicy rynku zamówień publicznych. O stopniu digitalizacji zamówień publicznych […]

Go green – strategia zakupów publicznych OECD

Nawiązując do materiałów opublikowanych w magazynie Zamawiający nasz Konsultant Michał Goś przybliża zagadnienie strategii zakupów publicznych OECD. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i komentowania. Działalność zakupowa postrzegana jest dzisiaj jako istotny filar działalności administracji publicznej, a także narzędzie do osiągania celów działalności publicznej, takich jak: równowaga budżetowa, efektywność wydatków publicznych, „zielone zakupy”, przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym oraz promocji odpowiedzialnych społecznie dostawców w globalnym łańcuchu dostaw. Także […]

Jak wygenerować oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

Aukcje elektroniczne są szybkim i prostym elementem postępowania przetargowego. Najlepiej sprawdzają się przy udzielaniu mniej skomplikowanych zamówień o niewysokiej wartości, w szczególności dostaw lub usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. Jej stosowanie pozwala Zamawiającym na uzyskanie znacznie tańszych ofert niż w przypadku „klasycznych” procedur zamówień publicznych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w toku aukcji wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu uzyskują pełną informację […]

Elektroniczne zamówienia publiczne – platforma E-Zamówienia

Platforma e-Zamówienie obejmować będzie następujące moduły: Centralne Repozytorium Danych Biuletyn Zamówień Publicznych Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI Aukcje i licytacje elektroniczne eSender Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/ wniosków do terminu ich otwarcia Schemat Platformy e-Zamówienia Centralne Repozytorium Danych – przechowuje metadane dotyczące prowadzonych postępowań oraz ustrukturyzowane dane niezbędne do monitorowania i analiz rynku zamówień publicznych, w tym ze wszystkich ogłoszeń. Z repozytorium będą wymieniały […]

Projekt e-Zamówienia: działanie platformy

3 lipca br. na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano informację o przyznaniu dofinansowania (w wyniku konkursu zorganizowanego w ramach „Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) do projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne. Powyższe zadanie realizowane jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa. Centrum Projektów Polska Cyfrowa rekomendowała kwotę na ten projekt w wysokości […]

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej