Postępowania podprogowe nie są całkowicie ‘wyjęte spod prawa’. Przeciwnie. Organizując przetargi nieprzekraczające progu 30 tys. euro (bez VAT), należy zastosować przepisy kodeksu cywilnego oraz regulaminy wewnętrzne jednostek. To jednak nie wszystko. Prawo zamówień publicznych nie zwalnia z konieczności zachowania podstawowych zasad udzielania zamówień – jawności, uczciwej konkurencji czy równego traktowania.

A te najłatwiej zachować, wykorzystując narzędzia elektroniczne.

Korzyści z wdrożenia e-przetargów w postępowaniach podprogowych

  • bezpieczeństwo

W procesie przetargowym do zamawiającego spływają oferty, które z założenia zawierają dane wymagające szczególnej ochrony. Profesjonalne portale e-Usług gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa, nieosiągalny w przypadku składania papierowych ofert.

 

  • większa baza odbiorców

Narzędzia elektroniczne – w przypadku e-Zamawiającego dzięki integracji z platformą OnePlace – dają zamawiającym dostęp do bardzo szerokiej bazy wykonawców. Organizatorzy e-przetargu mają więc pewność, że ich ogłoszenie trafi do dużego grona firm.

 

  • transparentność

W przetargach publicznych wydawane są publiczne pieniądze. Dlatego jawność i przejrzystość całego procesu jest tak ważna. Dzięki zastosowaniu narzędzi elektronicznych zamawiający może udokumentować każdy krok podjęty w czasie postępowania oraz udowodnić, że żadna z ofert nie została otwarta przed czasem lub zmodyfikowana.

 

  • edukacja wykonawców

Wykonawcy, zwłaszcza mniejsi, którzy rzadko – czasem jedynie raz w roku – biorą udział w przetargach publicznych, często niechętnie podchodzą do nowinek technologicznych. Któregoś dnia jednak i oni będą musieli przejść na elektroniczną komunikację z zamawiającymi (według stanu na dziś nastąpi to 1 stycznia 2021 r.). Im szybciej poznają nowe narzędzia i nauczą się ich, tym lepiej. Zwłaszcza jeśli uczyć się mogą na uproszczonych formularzach, w przetargach podprogowych.

 

  • wybór optymalnej oferty

Platformy informatyczne wspomagają zamawiającego w wyborze optymalnej (co nie znaczy że najtańszej) oferty. A wymóg stosowania innych niż cena kryteriów wyboru znajdzie się w nowym Prawie zamówień publicznych. System z prostym zapytaniem ofertowym jest zatem dużym ułatwieniem dla zamawiających, bo dzięki wielu kryteriom, punktacjom i możliwości nadawaniu wagi wskazuje ofertę najbardziej odpowiadającą potrzebom zamawiającego.

 

  • wygoda

Ostatnia, ale jednocześnie nie najmniej ważna korzyść – e-przetarg to po prostu wygoda dla zamawiającego. Jedno narzędzie, które wspiera go na każdym etapie postępowania, zbiera w jednym miejscu wszystkie oferty i pomaga w ich analizie. Eliminuje też z obiegu papierowe dokumenty i konieczność ich archiwizowania.


>> Poznaj platformę eZamawiający >>


eZamawiający wsparciem również dla prostych procedur

Można by się jednak zapytać, czy rozbudowane portale e-Usług przeznaczone do obsługi dużych postępowań nie są zbyt skomplikowane dla przetargów podprogowych?

Niekoniecznie.

Zwłaszcza te, które – tak jak nasz eZamawiający – udostępniają także możliwość przygotowania uproszczonej procedury elektronicznego zapytania ofertowego, z którego często korzystają organizacje w postępowaniach do 30 tys. euro.

Widzimy dziś taką potrzebę, współpracując między innymi ze szpitalami, które naprawdę dużą część budżetu wydają właśnie na podstawie przetargów podprogowych. Słuchając ich, udoskonalamy na bieżąco nasze rozwiązanie, aby jak najdokładniej odpowiadało wymaganiom instytucji organizujących mniejsze postępowania.

Dzięki nowoczesnym i dobrze zaprojektowanym narzędziom informatycznym już dziś każda organizacja może wejść na drogę elektronizacji. Warto to zrobić, bo e-przetargi to nie tylko wymóg prawny, ale i szereg korzyści dla zamawiających i wykonawców.

Podobne