Za nami XIV Forum Przetargów Publicznych w Jachrance. Marketplanet był partnerem strategicznym tego wydarzenia, które w tym roku zgromadziło ponad 500 uczestników. To było wyjątkowe i bardzo owocne spotkanie, bo przypadło w samym środku gorącego okresu zmian w ekosystemie zamówień publicznych.

Nowe prawo, nowe narzędzia – jak poradzili sobie z tym zamawiający i wykonawcy?

Najpierw kilka danych liczbowych. Tylko od 18 października 2018 roku na platformie eZamawiający przeprowadzonych zostało ponad 4300 postępowań. W przypadku 82% z nich złożono przynajmniej jedną ofertę. Średnio zamawiający otrzymywali 5,51 oferty w przetargach poniżej progów i 2,39 w tych powyżej progów unijnych. To więcej niż średnia rynkowa wynosząca kolejno 2,19 i 2,09.

Porównując lata 2017 i 2018, można zauważyć, że tendencję wzrostową zanotowały ogólna liczba zamówień, łączna wartość zamówień i procent zamówień w trybie przetargu nieograniczonego. Zmniejszyła się w tym czasie natomiast średnia liczba składanych ofert powyżej progów unijnych, liczba aukcji na platformie aukcji elektronicznych UZP oraz liczba podmiotów oferująca platformę wspierającą elektronizację zamówień publicznych.

Z czym się mierzymy?

No właśnie, co wynika z powyższych danych?

Przede wszystkim to, że sam rynek zamówień publicznych ma się dobrze – nie brakuje potrzeb oraz pieniędzy. Problemy zaczynają się wraz z realizacją przetargów. Wykonawcy niechętnie składają swoje oferty, zamawiający nie chcą lub nie wiedzą, jak korzystać z różnych narzędzi wspierających przeprowadzanie postępowań.

Dlaczego tak się dzieje?

Głównie dlatego, że wszyscy mają problemy z interpretacją prawa. Nasze badanie, które przeprowadziliśmy w kwietniu tego roku, pokazało, że największym wyzwaniem dla zamawiających w nowej rzeczywistości są właśnie ciągle zmieniające się założenia elektronizacji, nowa wersja ustawy PZP, niejasne interpretacje prawne ustawy oraz komunikacja z wykonawcami.

Dodając do tego rosnące problemy z dostosowaniem się zamawiających do zmieniającego się prawa (według naszych badań procent ankietowanych wskazujących taką odpowiedź wzrósł z 75% w 2018 do 85% w 2019 r.), widzimy wyraźnie, że na niwie przetargów publicznych wciąż jest wiele do zrobienia.

Rozwiązania na miarę potrzeb

Dobra wiadomość jest taka, że działań mających na celu poprawę sytuacji naprawdę nie brakuje! Jest nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, pojawiają się też nowe rozwiązania w zakresie technologii i oferty skierowanej do zamawiających.


>> Poznaj platformę eZamawiający >>


I my nie ustajemy w wysiłkach, aby zaproponować uczestnikom przetargów jak najlepsze narzędzia, które pomogą im w codziennej pracy. Uzupełniliśmy naszego eZamawiającego o technologię Business Intelligence, która czerpie wiedzę z już przeprowadzonych przetargów, aby podpowiadać najlepsze rozwiązania, ułatwiać dobór odpowiednich kryteriów czy wybór najoptymalniejszej oferty. Pracujemy też nad nowym wyglądem platformy i nad poprawą jej intuicyjności.

Pochyliliśmy się też nad naszą ofertą. Na podstawie danych – i naszych wewnętrznych, i tych płynących z rynku – doszliśmy do wniosku, że zamawiający wyraźnie się od siebie różnią, w związku z czym mają inne potrzeby dotyczące przetargów. Wymagają też procesów i rozwiązań dopasowanych do ich konkretnych oczekiwań.

Wyodrębniliśmy cztery kategorie zamawiających i przygotowaliśmy dla nich pakiety: Mini (dla tych, którzy po prostu potrzebują “wrzutni ofert”), Standard (dla tych, którzy chcą samodzielnie decydować, w jaki sposób przeprowadzają postępowania), Plus (dla chcących w pełni wykorzystać możliwości elektronizacji) oraz Pro (dla zainteresowanych bezpiecznym i kompleksowym obsługiwaniem zamówień publicznych).

Spotkanie na Forum Przetargów Publicznych pokazało nam, że zmiany, przez które wszyscy przechodzimy, są dobre i pożądane. Tylko wielostronne rozmowy, które doprowadzą do wypracowania oczekiwanych modyfikacji prawa czy narzędzi technologicznych służących e-przetargom, przyniosą ustabilizowanie sytuacji i – w rezultacie – pozwolą odczuć korzyści płynące z wprowadzenia pełnej elektronizacji. Według nas jesteśmy coraz bliżsi osiągnięcia tego celu.

Podobne