Ostatnie miesiące przyniosły sporo zmian w prawie dotyczącym przetargów publicznych. Parlament uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, do której wiele instytucji będzie musiało się już niebawem dostosować. I o ile większe podmioty, prowadzące postępowania o wartościach powyżej progów unijnych, z elektronizacją mają do czynienia już od jakiegoś czasu, o tyle mniejsze mogą czuć się nie do końca pewnie na tym nowym dla siebie polu.

Aby pomóc zamawiającym w przygotowaniu się do realizacji przetargów poniżej progu bagatelności zgodnie z nowym prawem, zaplanowaliśmy cykl szkoleń, który zrealizujemy wspólnie z radcą prawnym Pawłem Graneckim z Kancelarii Doradztwa Prawnego oraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Czego będzie można dowiedzieć się podczas szkoleń? Eksperci odpowiedzą między innymi na pytania:

  1. jakie są podstawy prawne udzielania zamówień do progu bagatelności,
  2. jak NIK – na podstawie przeprowadzonych kontroli – ocenia dokonywanie zakupów o wartości do 30 tys. euro,
  3. co zmienia nowelizacja ustawy Pzp w zamówieniach elektronicznych niższej wartości,
  4. jak wyglądają nowe obowiązki zamawiających w zakresie postępowań od 50 tys. zł do 130 tys. zł,
  5. w jaki sposób platforma eZamawiający wspiera prowadzenie przetargów do progu bagatelności w firmie elektronicznej.

Szkolenia to nie tylko prezentacje, ale też czas na dyskusję i omówienie konkretnych przypadków. Do dyspozycji uczestników będą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa, przetargów publicznych czy optymalizacji procesów zakupowych: Magdalena Szmalec z Marketplanet, Paweł Granecki, radca prawny, oraz  Józef Andrzej Laskowski, trener Urzędu Zamówień Publicznych. Chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i doradzą w sprawach, z którymi mierzą się na co dzień zamawiający.

Pierwsze ze spotkań odbędzie się już 14 listopada 2019 r. w Krakowie. Szkolenie jest bezpłatne, a zgłosić swoją obecność można wypełniając kartę zgłoszenia. 

Postępowania o wartościach poniżej progów unijnych stanowią 82% wszystkich przetargów publicznych! To ogromna część budżetu państwa. Im lepiej wszyscy się do nich przygotujemy, tym efektywniej będą wydawane pieniądze publiczne. A to przecież ważne dla nas wszystkich.

Podobne