Mini, Standard, Plus i Pro – to aktualne wersje pakietów, spośród których mogą wybierać zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy portalu eZamawiający. Całkowitą nowością jest eZamawiający Mini, czyli najbardziej podstawowa wersja systemu pozwalająca realizować przetargi drogą elektroniczną (zgodnie z wymogiem przepisów nowej ustawy Pzp), ale z użyciem własnych formularzy ofertowych oraz dokumentów.

Pozostałe pakiety zaktualizowane zostały zgodnie z wymogami Pzp, a eZamawiający zyskał nowy wygląd i funkcje. Wszystkie elementy zaprojektowano, bazując na wielomiesięcznej pracy i wspólnych dyskusjach tysięcy użytkowników platformy i praktyków branżowych.

Najważniejszy cel został osiągnięty – prezentujemy dziś elastyczną platformę wspierającą realizację zamówień publicznych, która jest ułatwieniem dla wszystkich jednostek publicznych korzystających z narzędzia. Co ważne – przeznaczona jest nie tylko dla ekspertów w dziedzinie elektronizacji, którzy potrzebują złożonych funkcjonalności i pełnej automatyzacji, ale również dla jednostek małych lub takich, które dopiero dopasowują się do wymogów elektronizacji lub korzystają z rozwiązań darmowych.

Od teraz wszyscy zamawiający postępowanie o udzielenie zamówienia mogą przeprowadzać łatwo, intuicyjnie oraz w sposób jaki sami chcą, a co najważniejsze zgodnie z przepisami, które na dobre zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2021 roku.

Nowością w ofercie jest eZamawiający Mini, który wprowadza wiele uproszczeń. Jednym i najważniejszym jest możliwość przeprowadzenia postępowania przy pomocy platformy elektronicznej, ale z wykorzystaniem załączonych w formie tradycyjnych plików w postaci formularzy ofertowych oraz innych dokumentów. W taki sposób zamawiający mogą prowadzić nadal komunikację z wykonawcami zgodnie z przepisami Pzp, czyli realizując wymóg elektronizacji, ale równocześnie stosując własne dokumenty i procedury.


>> Poznaj platformę eZamawiający >>


Rozszerzona oferta wprowadza dla zamawiających dużą dowolność. Instytucja, która posiada pakiet Mini, może w każdym momencie zmienić go na wyższy np. Standard i w ten sposób zadecydować, czy chce prowadzić postępowanie z wykorzystaniem własnych formularzy czy jednak woli wykorzystać możliwości, jakie daje system. Pakiet Standard diametralnie skraca czas pracy jednostek – m.in poprzez zautomatyzowanie procesu oceny ofert czy opcję korzystania z dokumentów generowanych przez aplikację.

Wersja Plus i Pro przeznaczona jest dla większych podmiotów i ekspertów elektronizacji. Pakiet Plus automatyzuje cały proces aż po rejestrację umów w systemie. Pro z kolei łączy cały ekosystem narzędzi oraz usług wspierających zamówienia publiczne i dopasowany jest nie tylko do jednego podmiotu, ale także jednostek mu podległych. Jest również realną pomocą przy realizacji wielu przetargów i postępowań

Cztery pakiety to nie jedyne zmiany w eZamawiającym, jakie zauważą użytkownicy jeszcze w tym roku. Dopracowany został też m.in. „Kreator postępowania”, czyli proces tworzenia postępowania do momentu jego publikacji.

W kolejnych etapach zaplanowaliśmy zmiany dotyczące możliwości przeglądania i oceny ofert, a także weryfikacji wykonawców. Prace koncentrować będą się również na dopracowaniu formularzy od strony wykonawców, dodaniu szablonów i podpowiedzi odnoszących się do brzmienia ustawy Pzp.

Pakiety i pierwsze efekty przebudowy platformy zaprezentowane zostaną podczas XIV Forum Przetargów Publicznych, które odbędzie się 14-15 października 2019 roku w Jachrance k. Warszawy. Dla użytkowników dostępne będą w drugiej połowie października.

Podobne