11 września Sejm przyjął nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Głównym celem wprowadzonych przez ustawodawcę zmian jest uproszczenie procedur przetargowych i ułatwienie małym firmom udziału w postępowaniach. Prawo zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021.

Co w rzeczywistości oznacza uproszczenie i ułatwienie? Przede wszystkim warto zauważyć, że nowe prawo wprowadza zmiany na etapie i samego postępowania, i realizacji umowy. Takie podejście na pewno zostanie przyjęte z dużą ulgą przez wykonawców. Przyjęte przez Sejm przepisy to między innymi:

  1. Mocniejsza pozycja wykonawców, którzy będą mogli między innymi zaskarżyć do KIO każdą decyzję zamawiającego, będą mieli możliwość prowadzenia dialogu z zamawiającym na każdym etapie postępowania oraz nie będą mogli zostać obciążeni zbyt wygórowanymi karami umownymi.
  2. Bezpieczeństwo finansowe przy umowach na roboty budowlane czy usługi trwające dłużej niż 12 miesięcy. Klauzule waloryzacyjne pozwolą kontynuować prace nawet w przypadku podniesienia cen materiałów i tym samym zwiększą prawdopodobieństwo realizacji umowy.
  3. Szybsze rozstrzyganie sporów, z pominięciem sali sądowej, dzięki mechanizmowi koncyliacji zastosowanemu do wszystkich zamówień, niezależnie od ich wartości.
  4. Większa dostępność KIO dzięki niższym opłatom od skargi na orzeczenie KIO oraz dłuższemu czasowi na wniesienie takiej skargi.
  5. Mocniejsza rola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. To on będzie organem upowszechniającym dobre praktyki w zakresie zamówień publicznych czy wzory dokumentów oraz wyjaśniającym wątpliwości związane z interpretacją przepisów.

Małym też będzie łatwiej

Jednym z głównych zadań nowej ustawy ma być wsparcie małych firm, które biorą udział przede wszystkim w postępowaniach poniżej progów unijnych i często – choćby z powodu braków kadrowych – nie chcą przechodzić przez rozbudowane procedury przetargowe. Przyjęte przez Sejm zmiany wprowadzają uproszczoną procedurę w przypadku przetargów o mniejszej wartości. To szansa i dla wykonawców, i dla zamawiających. Krótsza i łatwiejsza ścieżka udziału w postępowaniu z założenia zachęci firmy do składania ofert i zapewni zamawiającym dostęp do szerszej bazy wykonawców.


>> Poznaj platformę eZamawiający >>


Jak mają się do tego portale e-Usług?

Dobra informacja jest taka, że profesjonalni dostawcy portali e-usług zadbają o to, aby ich narzędzia zostały dostosowane do zmian w prawie. Tak działamy w Marketplanet. Użytkownicy e-Zamawiającego będą mogli korzystać ze wszystkich wystandaryzowanych dokumentów i wzorów udostępnianych przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – będziemy je na bieżąco zamieszczać na naszej platformie. Zadbamy również – zresztą już to robimy – o postępowania poniżej progów unijnych, udostępniając możliwość przygotowania uproszczonej procedury elektronicznego zapytania ofertowego.

Nowe Prawo zamówień publicznych ma sprawić, że pieniądze publiczne będą wydawane bardziej efektywnie, a przetargi publiczne przestaną być zmorą firm. Ma być przyjaźniej, szybciej, bardziej konkurencyjnie i w zgodzie z biznesową rzeczywistością. Jak zwykle – wszystko zweryfikuje praktyka. My jesteśmy gotowi na to, co przynosi nowa ustawa. e-Zamawiający także.

Podobne