Od momentu wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych minęło już ponad pół roku.

Co ten czas zmienił w codziennej pracy zamawiających?

Jak radzą sobie z nowymi przepisami?

Sprawdziliśmy to, przeprowadzając ankietę wśród uczestników procesu zamówień publicznych.

Przygotowując badanie, postawiliśmy przed sobą kilka celów. Najważniejszym była identyfikacja największych problemów występujących podczas procesu elektronizacji, a związanych ze zmianą przepisów w zamówieniach publicznych. Postanowiliśmy sprawdzić też, czy nowe przepisy spowodowały zmniejszenie liczby otrzymywanych ofert w procesie zamówień publicznych, oraz z jakich narzędzi w tym zakresie korzystają zamawiający.

Jak wygląda zatem rzeczywistość zamawiających po 18 października 2018 roku?

MiniPortal czy narzędzia komercyjne?

W ankiecie przeprowadzonej przez Marketplanet we współpracy z ApexNet wzięli udział przedstawiciele instytucji głównie z obszaru służby zdrowia (14,71% ankietowanych), jednostek samorządu terytorialnego (59,8%) i administracji (18,63%), a także między innymi oświaty, spółek miejskich czy wojska. Niemal 80% z nich przeprowadza rocznie mniej niż 10 przetargów powyżej progów unijnych, a 46% organizuje więcej niż 20 przetargów podprogowych w ciągu roku.

48% ankietowanych do komunikacji z wykonawcami używa rządowej platformy miniPortal. 36% zdecydowało się na rozwiązanie komercyjne, a jedynie 15% zainwestowało w stworzenie własnego narzędzia.

Nowe przepisy, nowe trudności

Problemem, z jakim najczęściej mierzą się zamawiający, są zmienne warunki prawne i niejasna interpretacja nowych przepisów. Instytucje czekają na nową ustawę Prawo Zamówień Publicznych, co widać także w wynikach naszej ankiety. Aż 67% badanych uznaje ciągle zmieniające się założenia elektronizacji oraz nową wersję ustawy PZP za największe wyzwanie e-przetargów. Dla 59% problematyczne są niejasne interpretacje prawne ustawy. Poprawę w tym zakresie przyniesie na pewno czas, kolejne orzeczenia KIO i tym samym ustabilizowanie się sytuacji prawnej postępowań publicznych.

Wysoko na liście trudności (trzecia pozycja) znalazła się także komunikacja z wykonawcami, co nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę, że główny ciężar tłumaczenia dostawcom tajników nowej rzeczywistości spadł właśnie na zamawiających.


>> Pobierz raport >>


Liczba ofert niemal bez zmian

Przebadane instytucje przeprowadzają dziś elektronicznie przetargi i powyżej, i poniżej progów unijnych. 94% ankietowanych organizuje rocznie mniej niż 10 e-przetargów powyżej progów. Zdecydowana większość badanych (85%) przeprowadza rocznie mniej niż 10 postępowań o niższej wartości (poniżej progów), ale niemal 9% organizuje 10-20 takich przetargów, a 6% nawet więcej niż 20.

Co ciekawe, mimo obaw związanych z nieprzygotowaniem wykonawców do zmian w przepisach jedynie 30% ankietowanych zamawiających zauważa spadek liczby składanych ofert w porównaniu z czasem sprzed wprowadzenia e-przetargów. 44% instytucji dostaje od wykonawców podobną liczbę ofert, a 25% taką samą jak przed elektronizacją.

Różne branże, różne doświadczenia

Analiza odpowiedzi przedstawicieli poszczególnych branż przyniosła kilka ciekawych wniosków. Ze względu na specyfikę pracy jednostek samorządu terytorialnego, administracji czy służby zdrowia różnią się i problemy, z jakimi mierzą się na co dzień.

Przedstawiciele służby zdrowia na przykład w pierwszej trójce trudności związanych z nowymi przepisami wymienili – obok niejasnej interpretacji prawnej ustawy oraz komunikacji z wykonawcami – przygotowanie złożonych, wielopakietowych postępowań (21% wskazań).

Jednostki samorządu terytorialnego jako jedyna przebadana grupa wskazały małą liczbę złożonych ofert w pierwszej czwórce największych wyzwań, z jakimi przyszło im się mierzyć po 18 października 2018 roku.

Administracja natomiast zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny problem, który pojawił się w instytucjach po wprowadzeniu zmian w ustawie PZP. Jest nim integracja platformy e-Usług z już istniejącymi systemami (10% wskazań).

Badanie zostało przeprowadzone między 4 a 19 kwietnia 2019 roku wśród 200 instytucji, które zobligowane są do stosowania nowych przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do pobrania raportu, w którym znajdują się szczegółowe wyniki naszej ankiety, komentarze ekspertów oraz dobre praktyki, które warto stosować w procesie e-przetargów.


>> Pobierz raport >>


zamawiających

Podobne