Instytucje biorące udział w przetargach publicznych od wielu miesięcy korzystają już z elektronicznych narzędzi do komunikacji z wykonawcami. Ten czas pozwolił lepiej określić potrzeby zamawiających w tym zakresie. Nie próżnował także ustawodawca, który wprowadził kolejne zmiany, między innymi dotyczące e-fakturowania. To wszystko sprawiło, że i Marketplanet jako dostawca platformy zaproponował użytkownikom e-Zamawiającego dodatkowe funkcje.

Co nowego na naszej platformie znajdą zamawiający?

Platforma eZamawiający została rozszerzona w trzech obszarach: faktur, archiwizacji oraz środowiska testowego.

Jakie możliwości zyskują dzięki zmianom, jakie wprowadziliśmy?

e-Faktury

Dzięki tej funkcji zamawiający mogą mieć nieustanny dostęp do wszystkich faktur przypisanych do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Co ważne w kontekście ostatnich zmian w prawie, platforma eZamawiający obsługuje także dokumenty ustrukturyzowane (czyli dokumenty o odpowiednim formacie, które można automatycznie przetwarzać w systemach informatycznych). Nowe obowiązki w zakresie e-fakturowania weszły w życie w kwietniu tego roku. eZamawiający oczywiście jest do nich przygotowany.

Więcej na ten temat można przeczytać na naszym blogu.

Dzięki wprowadzonym w naszym narzędziu nowościom zamawiający mogą również swobodnie zarządzać fakturami, pobierać je i archiwizować. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych użytkowników, wprowadziliśmy także możliwość nadania dostępu do modułu faktur także takim osobom z organizacji, które nie pracują w dziale zamówień publicznych, np. księgowej czy dyrektorowi finansowemu.


>> Poznaj platformę eZamawiający >>


Archiwum

Życie postępowania jest zazwyczaj dość krótkie, jednak prawo nakazuje zarchiwizować i przechować przez pięć lat całą dokumentację związaną z przetargiem publicznym. Nowa funkcja w e-Zamawiającym pozwala na archiwizowanie dokumentów przez tak długi czas. Dzięki temu każdy zamawiający ma dostęp do wszystkich zakończonych postępowań i związanych z nimi faktur, ofert oraz formularzy także po zakończeniu postępowania.

Środowisko testowe

Dla tych zamawiających, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do postępowania i tym samym uniknąć nieprzewidzianych sytuacji, eksperci Marketplanet przygotowali możliwość przeprowadzenia testowego przetargu. Dzięki tej opcji zamawiający może wcześniej sprawdzić, jak będzie wyglądało jego postępowanie po opublikowaniu, poprawić ewentualne błędy i przekonać się, czy na pewno wszystko działa tak, jak powinno. To pozwala uniknąć nieprzewidzianych sytuacji i stresu związanego z publikacją e-przetargów.

Zachęcamy wszystkich użytkowników eZamawiającego do korzystania z nowych funkcji. Przypominamy także, że nasza platforma nieustannie jest dostosowywana do zmian w prawie i uzupełniana o nowości, które pomagają zamawiającym mierzyć się z wyzwaniami elektronizacji przetargów publicznych. Dzięki temu jest to tak kompleksowe narzędzie, obejmujące swoim zasięgiem każdy etap przygotowania, przeprowadzenia i zamknięcia e-przetargu.

Już dziś pracujemy nad kolejnymi udoskonaleniami, o których będziecie mogli Państwo oczywiście przeczytać na naszym blogu.

Podobne