Sourcing (z ang. wyszukiwanie źródeł zaopatrzenia) to kompleksowa strategia firmy, która określa kto i w jaki sposób będzie obsługiwał procesy biznesowe oraz obszary funkcjonalne firmy, w tym procesy zakupowe. Powstaje zazwyczaj w wyniku dokładnej analizy przedsiębiorstwa, szczególnie w kontekście jego rozwoju, szukania oszczędności czy usprawniania poszczególnych prac. Działania sourcingowe są sprawdzonym sposobem na oszczędności oraz zbudowanie bazy solidnych i sprawdzonych dostawców, którzy efektywnie spełnią potrzeby organizacji.

Liczby mówią za siebie – sourcing działa

Działania sourcingowe w połączeniu z platformą komunikacji pomiędzy kupującymi, a dostawcami dają świetne efekty, o czym świadczą kwoty zaoszczędzone przez firmy podejmujące aktywne działania.

Przykład 1 – artykuły BHP

Wielopozycyjne zapytanie ofertowe dotyczące zakupu artykułów BHP oraz aukcja, jaką przeprowadziła jedna z firm, miało na celu zbadanie rynku per kategoria zakupowa i pozyskanie nowych dostawców. W ramach działań wykonano standaryzację potrzeb, zweryfikowano rynek dostawców i pozyskano nowych, przeprowadzono także zapytanie ofertowe, komunikację z dostawcami, oraz aukcję elektroniczną (tzw. e-Aukcję). W efekcie firma zaoszczędziła aż 43 tys. zł oraz zyskała nowych dostawców (100% wszystkich). Na etapie zapytania zgłosiło się 22 dostawców, a na etapie aukcji złożono aż 200 ofert.

Przykład 2 – licencja z kategorii IT

W ramach działań zweryfikowano dotychczasowych dostawców i pozyskano nowych w tej kategorii asortymentowej, a także wysłano mailing do dostawców. Zapytanie trafiło do 830 dostawców, 17 przystąpiło do zapytania, a 9 przygotowało swoje oferty. W wyniku postępowania firma zaoszczędziła 33 tys. zł czyli aż 16% od ceny referencyjnej. Nie zmieniono dostawcy.

Przykład 3 – materiały promocyjne

W ramach działania zweryfikowano rynek dostawców pod kątem wskazanej kategorii zakupowej, przeprowadzono komunikację z dostawcami i pozyskano nowych. Zapytanie trafiło do 41 dostawców, z których 35 przystąpiło do zapytania, a 23 złożyło oferty. W wyniku postępowania firma uzyskała rabat w wysokości 14% czyli 9 tys. zł.


>> Pozyskaj nowych dostawców >>


Przykład 4 – dostawa baterii

Zapytanie dotyczyło sukcesywnej dostawy baterii na okres roku. W ramach działań aktywizujących nowych dostawców przeprowadzona została kampania mailingowo-telefoniczna z informacją o nowym zapytaniu. Runda zakończyła się z 7 ofertami, w tym oferta od obecnego dostawcy. Stawką referencyjną była suma zakupów z roku 2017. Ze względu na duże różnice cenowe odbyła się również aukcja elektroniczna, podczas której licytowany był rabat do cennika. Najlepsza oferta obniżyła się jeszcze o 13,5% od tej złożonej w 1 rundzie. Finalnie oszczędności wynosiły około 61% czyli ok. 56 tys. rocznie.
pozyskiwanie nowych dostawców

Podobne