Jednym z nich jest wchodząca w życie już 18 października 2018 roku nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Wśród wymogów stawianych przez ustawodawcę jest całościowe prowadzenie komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Rządowa platforma (e-Zamówienia) nie umożliwia w tym momencie przeprowadzenia kompletnego postępowania, dlatego po stronie Zamawiającego leży wybór odpowiedniego Portalu e-Usług.

Rządowe rozwiązanie w dniu wejścia w życie ustawy nie spełni wymogu całkowitej elektronizacji. E-Zamówienia posłużą jedynie do przechowywania danych podczas składania ofert (i to do momentu ich złożenia) oraz do sprawozdań.

Dlatego konieczne jest wsparcie portalu e-Usług (np. e-Zamawiający).

Dlaczego warto skorzystać z platformy komercyjnej i jak wybrać Portal e-Usług?

Wymieńmy 5 głównych powodów:

1. Zgodność z prawem

A dokładnie z dyrektywą Unii Europejskiej (2014/24/UE i 2014/25/UE), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320).

Platforma powinna uwzględniać także dalsze spełnienie wszystkich wymagań w ramach projektu “e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. To po stronie dostawcy rozwiązania jest stosowanie się do przyszłych zmian i wymogów prawa.

2. Kompleksowość rozwiązania

A w szczególności dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego Zamawiającego – np. skali zamówień, ilości użytkowników czy liczby przeprowadzanych postępowań rocznie.

Dobry Portal e-Usług powinien umożliwić całościową realizację zamówień publicznych: od złożenia e-wniosku, przez wybór Wykonawcy (i swobodne komunikowanie się z nim), aż po publikację wyniku.

To wszystko z zachowaniem transparentności procesu postępowania i wygody użytkownika dzięki wykorzystaniu nowoczesnych mechanizmów.
Portal e-Zamawiający to m.in.:

   • obsługa wszystkich trybów udzielania zamówień wymaganych przez ustawę,
   • nienaruszalność złożonych wniosków i ofert do momentu ich otwarcia,
   • obsługa postępowań o różnym stopniu złożoności (od prostych po wieloczęściowe),
   • automatyczne porównanie ofert,
   • zarządzanie akceptacjami i użytkownikami,
   • integracja z bazą europejskich zamówień publicznych (TED),
   • złożenie elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Chcesz zacząć korzystać z platformy e-Zamawiający?


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający >>


3. Wsparcie dla Zamawiającego i Wykonawcy

Dostawca platformy komercyjnej powinien zapewnić fachową pomoc (np. w kwestiach technicznych) i merytoryczne wsparcie (np. podsunąć najlepsze praktyki zakupowe, zorganizować szkolenia, itd.).

Na dobrym Portalu e-Usług także Wykonawcy mogą liczyć np. na porady w kwestii składania ofert.

4. Doświadczenie biznesowe twórcy portalu e-Usług

Zwróćmy uwagę nie tylko na samo narzędzie. Warto podjąć współpracę z firmami, które mają za sobą wieloletnie wspieranie procesów zakupowych dla sektora komercyjnego.

Dysponują one sprawdzonymi rozwiązaniami technologicznymi oraz praktykami zakupowymi i ogromną wiedzą, którą powinny się z nami podzielić – także przy planowanych przez nas modernizacjach i inwestycjach.

5. Możliwość rozwoju

Nasza platforma komercyjna powinna móc ewoluować – wraz z kolejnymi zmianami stanu prawnego, rozwojem nowoczesnych technologii czy po prostu wdrażanymi udogodnieniami dla obu stron postępowania zakupowego.

Do obsługi procesu będziemy musieli w przyszłości dodać np. zarządzanie umowami czy e-fakturowanie. Warto zwrócić uwagę, czy platforma jest na tyle elastycznym narzędziem i jak będzie wyglądała ewentualna wycena czasu i kosztów przy realizacji nowych funkcjonalności.

Zapoznaj się z naszą infografiką i dowiedz się na co zawracać uwagę przy wyborze Portalu e-Usług.

Portal e-Usług

 

Dowiedz się więcej o elektronizacji zamówień publicznych i zmianach wynikających z nowelizacji ustawy o PZP


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający >>


Podobne