Z dniem 25 maja 2018 zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Przygotowujemy Platformę Zakupową Marketplanet do nowych warunków.

Platformę Marketplanet stworzyliśmy z myślą o wysokim poziomie bezpieczeństwa, co jest jednym z głównych założeń RODO. Przez ostatnie miesiące analizowaliśmy wymagania, jakie w praktyce stawiają przed nami nowe przepisy. Sprawdziliśmy wszystkie obszary Platformy Zakupowej, na które reguły RODO mają wpływ, a także opracowaliśmy rozwiązania, które w pełni dostosują produkty Marketplanet do nowych wymagań.

Na podstawie wyników analizy nasze działania skupiają się w chwili obecnej na następujących obszarach:

1. PRAWO DO ZAPOMNIENIA

W Platformie Zakupowej pojawi się mechanizm umożliwiający wykonanie obowiązku usunięcia danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak również dane osobowe, których cele przetwarzania wygasły. Pozwoli to zrealizować wymagania tzw. „prawa do zapomnienia”.

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

W Platformie Zakupowej istniejące rozwiązanie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie dostosowane do wymagań RODO. Obszar wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zgodny z nowymi przepisami.

3. EKSPORT DANYCH

W Platformie Zakupowej zostanie wdrożony mechanizm eksportu danych osobowych dostosowany do wymagań RODO.

4. OGRANICZENIE DOSTĘPU DO DANYCH

W Platformie Zakupowej zostanie wdrożony mechanizm ograniczenia dostępu do danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

5. ROZLICZALNOŚĆ

Zasada rozliczalności jest jedną z podstawowych funkcjonalności Platformy Zakupowej w pełni zgodnej z RODO.

Obecnie jesteśmy w fazie wdrażania zmian i możemy zapewnić, że od 25 maja 2018 dostępna będzie wersja Platformy Zakupowej zgodna z wymogami RODO. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zespół Marketplanet

Podobne