Ostatnie lata pokazały, jak mocno zmieniła się biznesowa rola zakupów. To już nie tylko bierne zaopatrywanie organizacji w niezbędne produkty oraz usługi, ale obszar strategiczny dla firmy.

Dzięki odpowiedniej organizacji procesu, digitalizacji i automatyzacji możesz skutecznie optymalizować firmowe koszty. Wszystko to pod warunkiem, że idziesz z duchem czasu i nie popełniasz podstawowych błędów związanych z procurementem.

Jak pokazuje raport Deloitte w Polsce jest jeszcze wiele firm, które w kontekście organizacji procesów e-procurement zatrzymało się na etapie lat 80. ubiegłego wieku. Aż 60% badanych CPO uważa, że zespołom, którymi kierują brakuje wystarczającej kompetencji do realizacji efektywnego procesu zakupowego w firmie.

W efekcie firmy borykają się z poważnymi barierami na drodze wprowadzania innowacji, rosnącymi wydatkami i zahamowaniem rozwoju firmy.

Czasami warto na chwilę wrócić do podstaw, dlatego przypominamy najważniejsze błędy, które warto poprawić na początek. Unikanie ich pomoże w przyszłości wprowadzić programy elektronizacji i automatyzacji procesu procurement.

zle praktyki w procuremencie

Niedawno pisaliśmy też o dobrych praktykach w e-procurement, na które również warto spojrzeć, aby mieć pełen obraz praktyk związanych z procesem zaopatrzenia.

Podobne