Do pełnego wdrożenia ustawy Pzp i dyrektywy UE dotyczących elektronizacji zamówień publicznych pozostało już niewiele czasu.

Proces elektronizacji implementowany jest dwuetapowo.

Od kwietnia tego roku obowiązywać będzie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), czyli oświadczenie własne wykonawcy zamówienia.

Z kolei w październiku ma nastąpić pełna elektronizacja zamówień publicznych – wszelka komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Według rozporządzenia to właśnie na zamawiającym spoczywa obowiązek spełnienia wymogów ustawy oraz przeprowadzania postępowań w formie elektronicznej.

Dlatego, warto przygotować się już dziś.

Konto E-Zamawiający to rozwiązanie, które kompleksowo wspiera realizację zamówień publicznych: od elektronicznego wniosku po publikację wyników wyboru Wykonawcy.

Wszystko w jednym narzędziu, bezpiecznie, zgodnie z przepisami z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów wspierających wybór Wykonawcy.

W ramach konta E-Zamawiający użytkownicy mogą składać zamówienia o wartości podprogowej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp oraz zamówienia, do których mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, jaki i również aukcje elektroniczne.

Zapoznaj się z naszą infografiką i w siedmiu krokach zelektronizuj swoje zamówienia publiczne, dzięki kontu E-Zamawiający.

elektronizacja zamówień publicznych

 


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający >>


Podobne