Czy czujesz, że masz w sobie jeszcze zasoby, których dotąd nie wykorzystywałeś?

Czy próbowałeś zmienić jakieś swoje zachowania, ale bez oczekiwanego rezultatu?

Czy jako doświadczony zakupowiec zastanawiasz się czasem, co jeszcze możesz zrobić, aby działać lepiej, efektywniej, skuteczniej?

Jeśli zadajesz sobie podobne pytania, prawdopodobnie jesteś tym menedżerem czy specjalistą, który odbył już wiele szkoleń, ma wiele doświadczeń i umiejętności, ale jednocześnie dąży do ciągłego rozwoju i doskonalenia.

To właśnie dla osób, które dużo od siebie wymagają, pomocny może być coaching indywidualny.

Tylko dla orłów

Coaching indywidualny to metoda szkoleniowa – do niedawna kierowana do prezesów i innych ludzi piastujących najwyższe stanowiska – dziś jest dedykowana także menedżerom średniego szczebla i specjalistom.

Coaching zwykle ma formę sesji odbywających się w regularnych odstępach czasowych, np. co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc. Liczba sesji w zależności od programu wynosi od 6 do 10.

Głównym zadaniem takiej formy szkolenia jest uświadomienie i ustalenie celów, zaplanowanie i realizacja działań, monitorowanie i ocena postępów nauki szkolonej osoby.

Trudne pytania…

Coach to nie jest doradca czy konsultant. Nie oczekuj więc rad i gotowych rozwiązań. Nie oczekuj, że unikniesz wyborów, podejmowania decyzji i odpowiedzialności.

Możesz za to spodziewać się pytań, których sobie dotąd nie zadałeś, oraz zaufania i wiary w twoje możliwości, co pomoże ci zwiększyć samoświadomość i zainspirować cię do zmiany.

Poprzez zadawanie pytań, słuchanie i regularne informacje zwrotne coach zachęca do znajdywania w sobie siły, szukania nowych sposobów zachowań i do brania odpowiedzialności za działania i ich rezultaty.

…I cenne odpowiedzi

Koncentrując się na celach indywidualnych, coach pozwala menedżerowi przeanalizować, w jaki sposób jego zachowania wpływają na organizację, w której pracuje i jak on sam jest w organizacji odbierany.

Wsparcie coacha umożliwia wypracowanie sposobów, aby zmieniać otoczenie i zarządzać tymi zmianami. W ten sposób coaching wiąże cele indywidualne z celami organizacji.

Pobudzając kreatywność i zwiększając motywację, coaching wpływa na zmianę perspektywy myślenia: od codziennych zadań operacyjnych do celów strategicznych.

Coach zmusza zakupowców do odpowiedzi na pytania o to, co jest dla nich najważniejsze:

  • Dla jakich celów chcą poświęcać swój czas i energię?
  • Czy to, co robią na co dzień, zbliża ich do realizacji wizji i marzeń?
  • Jak inaczej mogą wykonywać swoje zadania, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki?

Nie ma jednego ustalonego scenariusza. Przebieg sesji coachingowych zależy od obszarów ważnych dla danego menedżera. Najczęściej są to gotowość do zmiany i nowych wyzwań, godzenie perspektywy codziennych obowiązków i celów długookresowych, doskonalenie kompetencji interpersonalnych.

Biznesmen i strateg

W tradycyjnym zaopatrzeniu zakupowcom potrzebne były przede wszystkim umiejętności negocjacyjne oraz sprawna kontrola kosztów.

Obecnie działy zakupów mają inne cele niż dawniej, zatem innych umiejętności wymaga się od zakupowców.

Ważne stają się kompetencje niezbędne do kierowania zespołami i projektami, do budowania relacji biznesowych i zarządzania strategicznego.

Dlatego zakupowcy coraz częściej uczestniczą w sesjach coachingowych.

Podobne