Co jest największym ograniczeniem w raportowaniu zakupowym? Tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia prezentacji danych. Z takim też podejściem przystąpiliśmy do realizacji nowych funkcjonalności modułu raportowania Platformy zakupowej Marketplanet. Impulsem dostarczającym pomysły były projekty realizowane dla naszych Klientów. Z ogromną dumą możemy oświadczyć, że zadaniu podołaliśmy na ocenę celującą.

Moduł raportowy Platformy zakupowej Marketplanet jest:

  • Kompletny – umożliwia tworzenie dowolnych raportów z każdego modułu naszej aplikacji,
  • Elastyczny – daje możliwość uwzględnienia dowolnych obliczeń oraz współczynników,
  • Wydajny – daje Klientowi narzędzia do generowania raportów, nie wpływając przy tym na bieżące działanie aplikacji,
  • Estetyczny – efektem wyjściowym jest plik Excel, dzięki czemu istnieje możliwość zdefiniowania gotowych wykresów oraz dowolna wizualizacja danych,

raport procesow

Rysunek 1. Raport procesów zakupowych w podziale na kupców
  • Przyjazny dla użytkownika (UserFriendly) – umożliwia Klientowi samodzielne tworzenie raportów metodą drag& drop, na bazie wcześniej zdefiniowanych zakresów danych.

metoda drag_drop

Rysunek 2. Tworzenie raportów metodą drag&drop na przykładzie raportu z akceptacji zamówień

Podobne