W poszukiwaniu rozwiązania, które ma podnieść standardy zamówień publicznych, powstał pomysł powołania Narodowego Forum Kontraktowego, które skupiać ma przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, samorządów, agencji rządowych, organizacji branżowych i spółek Skarbu Państwa. Celem działania takiego forum byłoby rozpowszechnianie dobrych praktyk i wzorów dokumentów w systemie zamówień publicznych. Przekładając to na język praktyczny: powinny powstać wzory SIWZ, podstawowych rodzajów umów, ofert.

Sam pomysł należy ocenić pozytywnie, tak jak każdą inicjatywę, która ma służyć podniesieniu standardów zamówień publicznych. Można tutaj poszukać analogii z jednolitym plikiem kontrolnym, oczywiście nie w sensie zakresu, ale samej metody – budowy określonych standardów.

Wątpliwości budzi tylko fakt, że takie działania inicjowane są oddolnie przez organizacje zamawiających, a nie przez instytucje bezpośrednio odpowiedzialne za stan zamówień publicznych w Polsce, czyli przez Urząd Zamówień Publicznych. Miejmy jednak nadzieję, że inicjatywa okaże się sukcesem.

Podobne