Przyszłe lata to drastyczne zmiany w zakresie przepływu elektronicznych dokumentów na świecie – wskazuje badanie rynku przeprowadzone przez Billentis w poprzednim miesiącu, “Market report 2016: e-invoicing / e-billing digitisation & automation”. Co nas czeka?

Według wyników badania liderami e-fakturowania na świecie nadal pozostaną kraje skandynawskie wraz z Estonią i krajami Ameryki Łacińskiej: Brazylią, Chile i Meksykiem. Rynek e-faktur ciągle jednak ewoluuje. W raporcie Billentis szacuje się, że łączna liczba e-faktur wystawionych na świecie w przeciągu 2016 roku sięgnie aż 30 miliardów. Jednocześnie roczna stopa wzrostu dla e-fakturowania wyniesie aż 10 – 20%.

Jakie są przyczyny aż tak dużego wzrostu?

Presja z zewnątrz

Silny postęp technologiczny, który na ogromną skalę można zaobserwować nie tylko w zakresie e-fakturowania, ale także w całym obszarze elektronicznej wymiany dokumentów jest pierwszym czynnikiem, który powoduje wzrost.

Wielkie korporacje wprowadziły e-fakturowanie na rynek, ale teraz potęgują swój popyt również na inne rozwiązania usprawniające i optymalizujące procesy P2P. Ich celem jest rozpowszechnienie wśród swoich dużych i mniejszych kontrahentów nie tylko rozwiązań, jakim są e-faktury, ale również pozostałych możliwości, które umożliwiają efektywną wymianę również innych biznesowych dokumentów z partnerami handlowymi. Te potrzeby stale rosną tworząc nacisk na średnich i małych firmach, które chcąc podążać za trendami rynkowymi, muszą dostosować się do zmian w zakresie używanych technologii.

Inicjatywy rządowe

Kolejną przyczyną są z pewnością inicjatywy rządowe. Obecnie w ponad 50 krajach na całym świecie powstają inicjatywy rządowe mające na celu promowanie e-fakturowania i wyporu papierowych dokumentów również w innych procesach biznesowych. Dla przykładu w Europie nowe dyrektywy unijne zobowiązują ponad 100 000 instytucji publicznych do wprowadzenia standardu e-fakturowania i przeprowadzania procesów zakupowych z użyciem narzędzi elektronicznych już do końca 2018 roku.

PDF… to już nie e-faktura!

Elektroniczna faktura bardzo długo była postrzegana jako zwykły skan dokumentu, przekazywany np. w formacie PDF. Według raportu dzisiaj nadal duża część “elektronicznych faktur” w firmach to zwykłe cyfrowe zdjęcia papierowych faktur. Nie jest to zaskoczeniem – ludzie są obeznani z obsługą plików PDF/skanów, która nie jest też zbytnio skomplikowana. Bariera przejścia z faktury papierowej na PDF/skan jest więc bardzo niska i niestety zazwyczaj na tym się kończy. Warto jednak zauważyć, że w przypadku korzystania z takiego dokumentu, zyskuje głównie dostawca. Kupujący bez odpowiedniego systemu nie może korzystać z dokumentu otrzymanego w tym formacie w sposób automatyczny ani go przetwarzać, co w ogóle nie usprawnia procesu po jego stronie. Warto zatem posunąć się o krok dalej: na rynku istnieje już wiele ulepszeń tego formatu „elektronicznej faktury”, a są to np.:  inteligentne PDF-y zawierające obrazy i ustrukturyzowane dane z faktury (razem z interaktywnymi komponentami, elektronicznym  podpisem etc.)  czy wykorzystanie technologii OCR do automatycznego odczytywania faktur, które mogą być później przetwarzane w systemach organizacji. (link do wpisu OCR) Wykorzystanie takich rozwiązań spowoduje, że stopień automatyzacji procesu wzrośnie nie tylko po stronie dostawcy, ale także firmy kupującej, co dopiero pozwoli uwolnić cały potencjał elektronizacji fakturowania.

Warto zaznaczyć, że elektronizacja fakturowania zazwyczaj stanowi jedynie jedną trzecią całkowitego potencjału automatyzacji w zakresie zakupów i płatności. Obecnie bardziej zaawansowane organizacje mają szerszy cel niż tylko elektronizację procesu fakturowania. Pełną optymalizację można dopiero osiągnąć wdrażając narzędzia, które pozwalają na elektronizację całego procesu Purchase to Pay. Takie rozwiązanie dostarcza Marketplanet, który dzięki inwestycji w SaldeoSMART, aplikację do automatycznego odczytywania i przetwarzania dokumentów, wspiera organizacje zarówno w obszarze zakupowym, jak i finansowym, przynosząc im wymierne korzyści.

Źródło: Billentis market report 2016: e-invoicing / e-billing digitisation & automation

Podobne