W dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa została uchwalona przez Sejm w brzmieniu określonym drukiem sejmowym nr 489 wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A. Marszałek Sejmu skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie.

Wejście w życie nowych uregulowań w obszarze Prawa zamówień publicznych jest już coraz bliższe. Zapraszamy do śledzenia wpisów na naszym blogu poświęconych zamówieniom publicznym.

 

Podobne