Proces Purchase to Pay to domena dwóch działów w przedsiębiorstwie: zakupów i finansów. Bez bliskiej współpracy i rozumienia drugiej strony, efektywne zarządzanie nie jest możliwe, a na pewno nie przynosi najwyższych z możliwych efektów. Oba te działy odpowiadają za realizację pełnego procesu Purchase to Pay (P2P) .

Zapytaliśmy menedżerów ds. zakupów i finansów, w jakich obszarach widzą największy potencjał ich współpracy.

Najwięcej z nich wskazywało na trzy obszary:

  • Kontrolę i realizację budżetu
  • Analizę wydatków
  • Zarządzanie i rozliczanie umów

e-faktury04

Badanie zostało przeprowadzone podczas konferencji Marketplanet OnePlace w marcu 2016 w Sopocie, wśród kadry menedżerskiej ds. IT, finansów i zakupów. Ankietowani w tym pytaniu mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Podobne