Wewnętrzna niechęć do zmian w organizacji często jest hamulcem rozwoju i wdrażania w firmach nowych technologii. Ankieta Marketplanet miała na celu zbadanie, co zdaniem managerów ds. zakupów i finansów stanowi największą barierę przy adaptacji rozwiązania, jakim jest elektroniczna faktura. Mimo że zdania ankietowanych były podzielone, najwięcej osób jako największą barierę wskazało właśnie na obawę przed zmianą wewnątrz firmy.Czynnikami na to wpływającymi może być zwyczajne przyzwyczajenie do standardowych narzędzi czy też niechęć pracowników do nauki obsługi nowego systemu. Niepotrzebnie – obsługa faktury elektronicznej jest bowiem o wiele prostsza i szybsza, niż posługiwanie się dokumentami w standardowej formie. Nie dość, że praca staje się sprawniejsza, to następuje także eliminacja błędów ludzkich.

ankieta

Kolejnymi odpowiedziami wskazywanymi przez podobną liczbę ankietowanych (24% i 22%) jako bariera przy wdrażaniu e-faktur w firmach był brak standardów rynkowych e-faktury oraz obawy związane z uregulowaniami prawnymi – bądź ich brakiem. Na szczęście Komisja Europejska, od kilku lat podejmujące inicjatywy wspierające stworzenie europejskiego środowiska e-fakturowania. W 2010 roku ogłoszono konkretny plan – komunikat identyfikujący działania, które będą podejmowane w celu wdrażania e-fakturowania na rynku europejskim. Oczywiście najważniejszym z nich jest stworzenie podstaw prawnych i wypracowanie wspólnych dla wszystkich państw członkowskich norm. Państwa członkowskie są także zachęcane do promowania e-faktury na wewnętrznych rynkach. Dyrektywa o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych 2014/55/UE powinna zostać zaimplementowana do stycznia 2018 roku, kiedy to instytucje publiczne muszą być gotowe na obowiązek odbioru e-faktur od dostawców. Same e-faktury powinny być sporządzanie zgodnie z normami europejskimi – standardami faktury elektronicznej.  Do 2020 r. e–faktura ma być główną metodą fakturowania. Miejmy nadzieję, że działania Komisji pozwolą na przełamanie barier związanych z brakiem standardów i uregulowaniami prawnymi.

Nieco mniej ankietowanych (17%) wskazało na zwyczajny brak wiedzy o rozwiązaniach dostępnych już na rynku. Jest to problem dotyczący także wielu innych narzędzi usprawniających procesy w przedsiębiorstwach. Warto tutaj wspomnieć, że Marketplanet dzieląc się wiedzą i doświadczeniem na swoich konferencjach, webinariach i szkoleniach, a także w newsletterach czy mediach społecznościowych, nieustannie stara się edukować rynek jednocześnie pokazując, jak efektywnie korzystać z poszczególnych narzędzi i dlaczego warto to robić. Zapoznanie się z wachlarzem narzędzi usprawniających procesy w firmach, dostępnym obecnie na rynku może przynieść długofalowe korzyści zarówno w wymiarze zwiększenia efektywności procesów, jak i generowania oszczędności.

Ostatnią odpowiedzią wskazywaną przez ankietowanych był brak wiary w zwrot z inwestycji. Powszechnie wiadomo, że narzędzie jakim jest e-faktura, szybko przekłada się na ograniczenie kosztów związanych z papierowym obiegiem dokumentów oraz zwiększa efektywność procesu płatności, co gwarantuje szybki zwrot z inwestycji w to narzędzie. Brak wiary w zwrot z inwestycji nie powinien więc hamować chęci wdrożenia e-faktury w Twojej firmie.

Pokonaliśmy już Twoje obawy? Sprawdź, jakie funkcjonalności i korzyści oferuje moduł automatycznego przetwarzania i obsługi faktur na Platformie Marketplanet:

https://www.marketplanet.pl/rozwiazania-it/automatyczne-przetwarzanie-i-obsluga-faktur/

Zobacz pozostałe wyniki naszej ankiety – W jakiej formie odbierane są faktury w polskich firmach? https://www.marketplanet.pl/2016/03/31/jakiej-formie-odbierane-sa-faktury-polskich-firmach-zobacz-wyniki-badania/

Badanie zostało przeprowadzone podczas konferencji Marketplanet OnePlace w marcu 2016 w Sopocie, wśród kadry menedżerskiej ds. IT, finansów i zakupów. Ankietowani w tym pytaniu mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Podobne