Polskie firmy najczęściej otrzymują papierowe faktury od swoich dostawców. Tradycyjna komunikacja pocztowa nadal cieszy się największą popularnością, mimo że np. już na etapie zbierania ofert najczęściej komunikacja z dostawcami ma charakter elektroniczny.

Na pytanie „ W jakiej formie odbierane są faktury w Twojej firmie?” ponad 50% ankietowanych odpowiedziało, że odbiera faktury w formie papierowej.

e-faktury

Niechęć i obawy spowodowane różnymi czynnikami przed wprowadzeniem do przedsiębiorstwa zmian sprawiają, że firmy nadal trzymają się tradycyjnej formy odbioru faktur, która jest nie dość, że praco- i czasochłonna, to o wiele bardziej kosztowna. 24% ankietowanych wskazało na odbiór faktur w formie mailowej. Przyczyną takiej formy odbioru jest oczywiście jej prostota i brak konieczności zaangażowania pracowników technicznych – nie jest to jednak najprostsze z dostępnych na rynku rozwiązań, a ponadto nie automatyzuje procesu płatności. Ponad 20% ankietowanych wskazało, że w ich firmach stosowane są elektroniczne faktury/EDI. To właśnie EDI (Electronic Data Interchange) jest najefektywniejszą z form odbioru faktur i łączy możliwości informatyki oraz telekomunikacji. Umożliwia eliminację dokumentów papierowych i zwiększa efektywność wszystkich działań powiązanych z handlem. EDI to najprostsza metoda realizacji transakcji handlowych eliminująca żmudną pracę przy tworzeniu, kopiowaniu i przesyłaniu dokumentów papierowych.

Zalet e-faktur chyba nikomu nie trzeba już przedstawiać: przez oszczędność czasu i pieniędzy, zwiększoną płynność finansową związaną z mniejszym ryzykiem przeterminowania dokumentów i ewentualnych zatorów płatniczych po usprawnienie procesów biznesowych w firmie i dbanie o środowisko. Gdy już przekonałeś się, że warto wykorzystać to narzędzie w Twojej organizacji, zobacz jak korzystać z e-faktury i przekonać do niej swoich dostawców:

https://www.marketplanet.pl/2013/12/13/zaangazowanie-dostawcow-w-e-fakture/

https://www.marketplanet.pl/2013/08/01/jak-korzystac-z-faktury-elektronicznej/

O badaniu: Ankieta przeprowadzona podczas konferencji Marketplanet OnePlace w Sopocie miała na celu zbadanie w jakim stopniu używane jest już w firmach narzędzie, jakim jest e-faktura i jednocześnie sprawdzenie, jakie czynniki blokują firmy przy podejmowaniu decyzji o jej wdrożeniu. Ankieta została przeprowadzona 10-11.03.16 i wzięło w niej udział 60-ciu uczestników konferencji – menedżerów i dyrektorów ds. zakupów, finansów i IT. Na powyżej opisane pytanie można było udzielić wielokrotnej odpowiedzi.

 

Podobne