E-katalog produktów lub usług umożliwia łatwiejsze składanie zamówień i minimalizację błędów w procesie zakupowym. Dlaczego warto korzystać z e-katalogów?

E-katalogi pozwalają odzwierciedlić warunki handlowe wynegocjowane z dostawcami.  Asortyment znajdujący się w nich jest ustandaryzowany, co zwalnia zamawiającego z obowiązku samodzielnego definiowania specyfikacji przedmiotu i weryfikacji warunków dostawy, dzięki czemu umożliwia łatwiejsze i szybsze składanie zamówień.

Monitoruj proces zakupowy wykorzystując e-katalogi

Dzięki e-katalogom firmy mają możliwość optymalizacji procesu zakupowego. E-katalogi pozwalają organizacji zakupowej na centralne zarządzanie asortymentem, standardem kupowanych produktów i usług oraz warunkami handlowymi. Dzięki temu możliwe jest zdecentralizowanie funkcji kupującego – cała organizacja może mieć dostęp do zakupu wyselekcjonowanych produktów i usług od sprawdzonych dostawców i na podstawie umów zgodnych z przyjętą polityką zakupową.

Dodatkowym walorem wykorzystania e-katalogów są możliwości raportowe. Dzięki standaryzacji w procesie zarządzania portfolio produktów i usług, kupujący łatwo może przeanalizować historię zakupów, statystykę wydatków oraz poziom obrotów wygenerowany w ramach współpracy z danymi dostawcami. Asortyment definiowany w e-katalogach ma zazwyczaj precyzyjnie przypisane ceny, jednostki miary, czy indeksy materiałowe, przydatne w procesie planowania zakupów i monitorowania stanu zapasów.

6 głównych korzyści z wykorzystania elektronicznego katalogu:

  1. Eliminacja papierowej dokumentacji
  2. Eliminacja pomyłek dotyczących warunków handlowych dostaw
  3. Brak potrzeby tworzenia specyfikacji produktu
  4. Zmniejszenie pracochłonności związanej z obiegiem akceptacyjnym, archiwizacją i przesyłaniem dokumentów zakupowych
  5. Szybsza realizacja zakupu
  6. Monitorowanie procesu zakupowego w organizacji

Platforma zakupowa Marketplanet oferuje funkcjonalność, jaką jest e-katalog, ułatwiając kupującym nie tylko składanie zamówień na towary i usługi, ale także analizę całego procesu zakupowego. Dzięki temu skrócony jest czas zwykle poświęcony na  wykonywanie powtarzalnych czynności, a firma może łatwo kontrolować, czy  jej polityka zakupowa jest zgodna z założeniami.

Podobne