W związku z końcem roku na Marketplanet OnePlace można zaobserwować  coraz większą liczbę zapytań ofertowych, w których podawane są szacowane roczne zapotrzebowania na dostawę produktów czy usług. Kupcy w tym okresie oczekują ofert na znacznie większy wolumen. Dlaczego tak się dzieje?

Planuj, agreguj i oszczędzaj

Głównym powodem jest oczywiście fakt, że koniec roku jest okresem, w którym w firmach planowane są budżety na następny rok. Bardzo ważną częścią budżetu są zakupy, zarówno te związane z produkcją (direct) jak i z codziennym funkcjonowaniem firmy (indirect). Dobrą praktyką rekomendowaną przez ekspertów Marketplanet jest planowanie zakupów poprzez agregację indeksów materiałowych na podstawie zeszłorocznego zapotrzebowania i zużycia. Dzięki temu możemy trafnie zaplanować budżet na dany indeks w następnym roku oraz wybrać najlepszego dostawcę, który na podstawie umowy ramowej będzie realizował dostawy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Planowanie roczne, czy półroczne? Wszystko zależy od indeksu

W większości indeksów, zwłaszcza w zakupach indirect, plany określane są na cały rok. Ma to sens szczególnie w przypadkach, w których ceny na rynku kształtują się na podobnym poziomie. Dobrym zaś przykładem indeksu, gdzie dobór taktyki zakupu jest kluczowy w końcowym koszcie zużycia jest energia elektryczna lub gaz – szereg czynników i przewidywań skłania do wyboru zakupu miesięcznego, kwartalnego bądź rocznego. Taktyka zakupu powinna być zatem starannie przypisana do określonego asortymentu.

A co agreguje się najczęściej?

Z naszego doświadczenia wynika, że kluczowymi kategoriami, w których większość zakupów w dużych firmach przeprowadzana jest w formie zagregowanej są:

  • Artykuły biurowe
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Narzędzia
  • Odzież ochronna
  • BHP i środki czystości
  • Energia
  • Paliwa
  • Usługi telekomunikacyjne
  • Opakowania

Warto jest teraz obserwować zapytania zwłaszcza z tych kategorii, aby złożyć ofertę na naprawdę duży wolumen.

Monitoruj rynek i zarabiaj!

Koniec roku jest bardzo dobrym czasem na otwarcie sobie nowych kanałów sprzedaży i dotarcie z ofertą do nowych Kupców. W niektórych przypadkach jest to jedyna szansa na sprzedaż swojego asortymentu w związku z polityką zakupową danej firmy.
Warto więc na bieżąco monitorować rynek – zarejestruj się za darmo na OnePlace i składaj swoje oferty!

Zarejestruj się na OnePlace, aby składać swoje oferty

Podobne