Serdecznie zapraszamy na szkolenie otwarte „Strategiczne zarządzanie zakupami”, które odbędzie się 14 grudnia w siedzibie Marketplanet.

Zakres szkolenia powstał na bazie doświadczenia Marketplanet oraz najlepszych praktyk zgromadzonych w wyniku realizacji projektów usprawnień obszaru zakupowego i wdrożeń systemów IT w firmach z różnych sektorów.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy takie formy pracy jak: prezentacje multimedialne, wykłady, dyskusje moderowane, burze mózgów, sesje pytań i odpowiedzi, studium przypadku, odgrywanie ról oraz ćwiczenia.

Zakres szkolenia obejmie:

  • Rola i cele Zakupów w organizacji
  • Polityka zakupowa a strategia firmy
  • Wpływ zarządzania zakupami na najważniejsze wskaźniki w firmie
  • Nowoczesne zarządzanie projektem zakupowym
  • Dźwignie kreowania wartości w zakupach: TCA, TCO
  • Rola kwalifikacji i oceny dostawców
  • Zdefiniowanie poziomu zarządzania kontrolą kosztów

Termin:

14-15 grudnia 2015 roku

Miejsce:

Siedziba Marketplanet

Cena:

1200 PLN netto

W celu zapisania się na szkolenie lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Emilem Dolnym: emil.dolny@marketplanet.pl

Podobne