Zarządzanie zamówieniami i zarządzanie umowami to obszary, w których głównie wykorzystywane są rozwiązania IT w obszarze zakupów w firmach – wynika z ankiety przeprowadzonej  przez Marketplanet wśród menedżerów ds. zakupów podczas konferencji Procon/Polzak 2015 r. Te wyniki przeanalizowaliśmy już szczegółowo we wcześniejszym wpisie: https://www.marketplanet.pl/2015/11/03/jak-firmy-w-polsce-wspieraja-narzedziami-it-obszar-zakupow/ Wybór i ocena dostawcy .

Kolejnymi obszarami, na które najczęściej wskazywano w badaniu, były negocjacje oraz wybór i ocena dostawców.

polzak-badanie2 (2)

Negocjacje na trzecim miejscu rankingu

Negocjacje w formie aukcji elektronicznych znalazły się na trzecim miejscu w rankingu. 59% respondentów przyznało, że negocjuje z dostawcami przy pomocy aukcji elektronicznych. Wysoki wskaźnik użycia tego narzędzia nie jest zaskakujący. Aukcje są bowiem jednym z najpopularniejszych narzędzi wspierających zakupy. Często bagatelizowane są jednak ich możliwości przez ograniczanie ich wykorzystania tylko do jednego kryterium, jakim jest cena.  A możliwości konfiguracji aukcji  (doboru odpowiedniej strategii wyboru) są tak naprawdę nieskończone – ograniczone są tylko wymaganiami korporacyjnymi i inwencją negocjatorów. Z doświadczenia Marketplanet wynika, że aukcje mogą wspierać nawet bardzo skomplikowane projekty. Przykładem może być aukcja przeprowadzona na duży projekt inwestycyjny, która zawierała ponad 20 kryteriów, w tym koszt pieniądza w czasie czy koszt serwisowania inwestycji w poszczególnych latach. Taka konfiguracja umożliwiła zebranie ofert spełniających w 100% wymagania klienta.

Negocjacje elektroniczne to nie tylko aukcje (element procesu negocjacji) – to cały proces (aukcje, formuła zapytań ofertowych, negocjacje elektroniczne, umowy). Dziś już możemy mówić o narzędziach wspierających kompleksowo negocjatora, dostarczających informacje o dostawcach (zewnętrzne raporty), definiujących ryzyko rynku (zapytanie o informacje) i dostawcy (system oceny i klasyfikacji).

Elektroniczne wsparcie negocjacji to zmiana filozofii kontaktu z dostawcą, jednak zawsze budowana w oparciu o właściwą strategię, dostosowaną do rynku i dostawcy.

Komplet narzędzi w tym zakresie pozwala w sposób ustrukturyzowany zarządzać procesem aż do momentu zawarcia umowy poprzez szeroko pojęte negocjacje, nie tylko w oparciu o aukcje elektroniczne.

Ocena dostawcy – tak, ale nie tylko przy wyborze –  także po realizacji transakcji

53% respondentów wskazało, że wspiera rozwiązaniami IT wybór i ocenę dostawcy. Warto w tym miejscu podkreślić, że ocena dostawcy to nie tylko ocena przesłanych ofert, ale przede wszystkim cykliczny monitoring współpracy i komunikacja zwrotna z dostawcami. Świadomy sposób zarządzania dostawcą w oparciu o dane zgromadzone w narzędziu, skonsolidowane informacje z wielu źródeł (w tym np. systemów ERP czy bezpośrednio z produkcji ) daje dziś przewagę, która jest nie do przecenienia w świecie budowy łańcucha wartości wspólnie z partnerami biznesowymi.  Połączenie oceny na etapie wyboru  oraz ewaluacji na etapie realizacji dostaw w oparciu o dowolne kryteria, daje możliwości właściwej oceny ryzyka i doboru właściwej strategii zarządzania dostawcą.

O badaniu

Badanie Marketplanet zostało przeprowadzone w czasie konferencji Procon/Polzak 2015 w Warszawie w dniach 22-23 października. 90 menedżerów ds. zakupów odpowiedziało na pytanie, jakie obszary zakupowe w ich firmach są wspierane przez narzędzia IT. Ankieta miała charakter wielokrotnego wyboru.

Podobne