Marketplanet uzyskał akredytację EUPLAT – Największego Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Elektronicznych Platform Zakupowych.

EUPLAT jest międzynarodowym stowarzyszeniem non profit zorganizowanym zgodnie z prawem belgijskim.  Działa na poziomie europejskim na rzecz dużych, wykwalifikowanych dostawców platform sektora publicznego. Marketplanet przeszedł pozytywnie proces akredytacji EUPLAT, stając się członkiem stowarzyszenia. Misją EUPLAT jest współpraca z podmiotami publicznymi, ustanowienie najlepszych praktyk rynkowych dla dostawców platform publicznych, zapewnienie zgodności z prawem. Dzięki akredytacji Marketplanet będzie dzielił doświadczenia i informacje na temat najnowszych zmian w przepisach ustawowych z członkami stowarzyszenia. Akredytacja EUPLAT potwierdza jakość oraz innowacyjność Platformy zakupowej Marketplanet wśród kluczowych dostawców platform zakupowych dla sektora publicznego.

Zobacz profil i zasoby Marketplanet na stronie stowarzyszenia: Kliknij

Podobne