Marketplanet podpisał umowę na wdrożenie Platformy zakupowej Marketplanet w mBanku. Umowa obejmuje uruchomienie Modułów, które umożliwią automatyzację całego procesu zakupowego (Sourcing i Procurement). Uruchomiony projekt swoim zakresem obejmuje przygotowanie zapytań ofertowych, elektroniczną komunikację z dostawcami w zakresie procesów sourcingowych, oraz w ramach automatyzacji Procesów P2P wygenerowanie zapotrzebowania , jego akceptację, wygenerowanie zamówienia, wystawienie faktury przez dostawcę oraz jej rozliczenie drogą elektroniczną. Komunikacja elektroniczna z rynkiem odbywać się będzie z wykorzystaniem innowacyjnego Marketplace (Marketplanet OnePlace).

Uruchomienie produkcyjne całości rozwiązania zaplanowano na styczeń 2016. Równolegle prowadzone będą działania informacyjne dla dostawców, aby zapewnić ich gotowość do realizacji transakcji elektronicznych od pierwszego dnia funkcjonowania Platformy zakupowej w mBanku.

Podobne