Business Intelligence staje się  coraz bardziej nieodłącznym elementem poprawnie zarządzanego przedsiębiorstwa. Poprawne wykorzystanie prowadzi do zwiększenia się konkurencyjności i poprawy pozycji na rynku. Postaramy się pomóc potencjalnym kupującym i uporządkować kilka istotnych zagadnień z obszaru Business Intelligence, wyłonić wiodące rozwiązania związane z hurtowniami danych i wskazać czołowych dostawców w obszarze wizualizacji i eksploracji danych.

Rynek dostawców można podzielić na 2 grupy :

– pure-play, czyli dostawcy skupieni na określonych obszarach produktowo-biznesowych oferowanych przez siebie narzędzi z wyraźnym ukierunko­waniem na odbiorców biznesowych

– megavendorzy – posiadają oni znacznie szerszy wachlarz narzędzi z takimi elementami jak hurtownie danych, wizu­alizacje, analizy, czy nawet planowanie i budżetowanie

Decyzja wyboru między owymi dwoma typami dostawców rozwiązań BI musi być dokonana w oparciu o „inwentaryzacje” posiadanych już narzędzi i technologii. W przypadku posiadania hurtowni czy repozytorium danych, lub jeśli wykorzystywane są już narzędzia klasy BI wdrażanie nowej technologii mega dostawcy w obszarze np. wizualizacji i eksploracji danych może okazać się niezasadne. Natomiast organizacje wdrażające po raz pierwszy systemy BI mogą rozważyć dostawcę z grupy tradycyjnych zintegrowanych rozwiązań. Najczęściej jednak tego typu rozwiązania są znacznie bardziej kosztowne, a ich wdrożenie zajmuje więcej czasu.

Czy potrzebna jest hurtownia danych?

Zasadność budowy korporacyjnych hurtowni danych (EDW) jest podważana. Integralność tzw. czystych danych staje się niewykonalna lub trudna do przeprowadzenia ze względu na różnorodność nowych źródeł danych, w szczególności nie­strukturalnych danych z mediów społecznościowych. W odpowiedzi na tę różnorodność danych oraz ciągle zmie­niające się potrzeby biznesowe pojawiło się oprogramowanie Hadoop. Pozwala ono, by dane z tradycyjnych relacyjnych baz czy hurtowni danych można było pobrać do analizy bez konieczności użycia schematu. Z uwagi na różnorodność danych niestrukturalnych coraz bardziej powszechna w środowisku Business Intelligence staje się integracja z Hadoop. Jednak przed wyborem dostawcy hurtowni danych zalecamy wykorzystanie dowodu koncepcji (ang. Pro­of of Concept). Dzięki temu obie strony są w stanie ocenić potencjalne problemy lub poziom i jakość współpracy przed rozpoczęciem pełnego wdrożenia

Wizualizować czy nie?

Wizualizacja danych jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi Business Intelligence. Pozwala ona na prosty dostęp do raportów bez konieczności zaangażowania działu IT. Narzędzia wizualizacji danych również obejmować funkcjonalności analityczne takie jak modelowanie i ładowanie danych. Pozwala to na przewidywanie przyszłych zachowań klientów oraz umożliwia szybkie reagowanie na ich zachowania. Narzędzia wizualizacji często umożliwiają także analizę niestruktu­ralnych danych, udostępniając integrację z Hadoop.

Rozwiązania dla małych i średnich firm

Mimo iż tradycyjne rozwiązania BI mogą być nie do osiągnięcia ze względu na potrzebę konieczności budowy hurtowni danych to wraz ze wzrostem przetwarzania w pamięci wiele systemów pozwala na przechowywanie i przetwarzanie bardzo dużych wolumenów danych z wykorzystaniem pamięci operacyjnej serwera (RAM) bez konieczności scentralizowanego magazynowania danych. Analiza danych nie musi przekraczać wolumenów danych, aby była skuteczna. W oparciu o swoje dane oraz dane z serwisów pogodowych połączone z danymi transakcyjnymi można zbudować wiedzę o zachowaniach klientów. Taka inteligencja analityczna może wciąż odkrywać znaczące możliwości biznesowe dla organizacji.

Czołowymi dostawcami dla sektora SMB są firmy Qlik, Tableau oraz Birst. Pozwalają one na analizę i wizualizację danych, dzięki czemu wnioski i przejrzystość danych jest dostępna w chwili gdy jest najbardziej potrzebna.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz Poradnik Kupującego przygotowany przez Marketplanet – Na co zwracać uwagę przy wyborze narzędzia Business Intelligence:

Pobierz Raport

Podobne