W ocenie Eksperów Marketplanet firmy będą coraz chętniej kupować na elektronicznych rynkach. Jakie jeszcze procesy zaobserwujemy w sektorze zakupów B2B w przyszłości?

Według Ekspertów Marketplanet w przyszłości*:

  1. Wzrośnie liczba transakcji B2B obsługiwanych przez narzędzia elektroniczne. Potwierdzają to statystyki Eurostatu – na przestrzeni ostatniej dekady średni wskaźnik dla państw UE wzrósł z 9 do 15 procent. Polska plasuje się poniżej średniej europejskiej – oceniamy, że nasze przedsiębiorstwa będą równały w kierunku zachodnioeuropejskich;
  2. Platformy e-commerce będą silniej integrowały sie z wewnętrznymi systemami fi rm (ERP, SRM, CRM, OMS, SCM). Przyspieszy to drogę od zamówienia, przez fakturę po odbiór i płatność. Nastąpi polepszenie potencjału integracyjnego platform e-commerce, poprzez budowanie odpowiednich klas interfejsów do najpopularniejszych systemów wykorzystywanych przez firmy w procesach zakupowych. Powinno to obniżyć koszt i przyspieszyć integrację platform e-commerce z systemami kontrahentów; przedsiębiorstwa coraz większe znaczenie przywiązują do zarządzania całymi procesami (end to end). W przypadku zakupów mówimy tutaj o efektywności całego procesu od zapotrzebowania, do płatności (tzw. Purchase to Pay). Przy wyborze narzędzi informatycznych, firmy kierują się więc nie tylko jedną dziedziną (np. aukcje), ale kompleksowością obsługi całego procesu i możliwością łatwej integracji nowych rozwiązań nie tylko z rynkiem elektronicznym, ale także z pozostałymi elementami infrastruktury informatycznej firmy;
  3. Działy odpowiedzialne za zakupy będą wychodziły z roli optymalizatora kosztu w kierunku pozycji partnera biznesowego (dla obu stron transakcji – kupującego i dostawcy). Szczególnie ważne z punkt widzenia platform e-commerce jest funkcja brokera oznaczająca konieczność wsparcia procesu tworzenia relacji między dostawcami i kupującymi. Trend ten został zauważony również przez KPMG w opracowaniu “FUTUREBUY: The Future of Procurement”);
  4. W odpowiedzi na oczekiwania klientów aplikacje e-commerce B2B będą upodabniały się do analogicznych środowisk B2C. Platformy B2B usprawnią intuicyjność obsługi, umożliwią samodzielne zarządzania kontem użytkownika, personalizację cen, automatyczne wygenerują rekomendacje zakupowe etc. Polepszona zostanie widoczność dostępności produktów w całej sieci sprzedaży (niezależnie od miejsca alokacji zapasu) oraz szacowanie czasu dostawy. Niezależnie od medium komunikacji z dostawcą użytkownik będzie uzyskiwał bieżącą informację z wszystkich kanałów dystrybucji i elementów łańcucha logistycznego;
  5. Coraz więcej rozwiązań dostępnych będzie “w chmurze”. Ten model funkcjonowania oprogramowania zaczyna być preferowany przez organizacje ze względu na mniejszą czasochłonność, koszt i ryzyko wdrożeń. Dodatkowo takie podejście pozwala skoncentrować się na biznesowych aspektach wdrożenia;
  6. Wzrośnie znaczenie certyfikacji dostawców. Dzięki niej możliwa będzie szybka ocena wiarygodności partnerów biznesowych na platformach e-commerce. Zestandaryzowane, wielokryterialne ankiety, audyty oraz ekspercka wiedzą analityków po stronie operatora platformy e-commerce – pozwalają firmom jednorazowym wysiłkiem zbudować reputację na platformie. Eksperci Marketplanet przewidują upowszechnienie się systemu ocen dostawców, przyznawanych po każdej transakcji. Oceny w połączeniu z certyfikatem dadzą kupującym lepszą gwarancję jakości, a dla dostawców będą stałą motywacją do utrzymywania maksymalnego poziomu usług;
  7. Firmy chcą kupować możliwie najszerszy asortyment produktów i usług w jednym miejscu i integrować swoje procesy z wybranym operatorem B2B. W wyniku tej tendencji następować będzie konsolidacja rynku. Platformy horyzontalne staną się Hub’ami konsolidującymi kontent rynków wertykalnych;
  8. Nastąpi dalsza redukcja obiegu papierowego – przyspieszająca procesy zakupowe, płatności oraz praktycznie likwidująca błędy operacyjne. W szczególności coraz bardziej dostępne i łatwiejsze do wdrożenia stają się rozwiązania w obszarze zamówień i faktur elektronicznych;
  9. Eksperci Marketplanet wskazują również na istotny trend polegający na oczekiwaniu przez klientów obsługi coraz bardziej zaawansowanych i rozbudowanych procesów logistycznych. Platformy B2B mogą służyć już nie tylko wymianie prostych zamówień, ale także wspierać procesy wspólnego planowania, zarządzania zapasami, wspierania funkcji ATP (ang. Available to promise) czy konfiguracji produktów;
  10. Marketplanet dostrzega również rozwój systemów i platform zakupowych w narzędzia Business Intelligence, zarówno w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w celach analityczno-raportowych, jak i wnioskowaniu z Big Data jakimi niewątpliwie są dane zawieranych e-transakcji handlowych. Coraz bardziej rozbudowane stają się również usługi bankowe. Nie mówimy tu tylko o prostych kredytach kupieckich czy przyspieszonych płatnościach. W ramach współpracy między operatorem rynku i bankami, uczestnikom transakcji coraz łatwiej jest skorzystać z takich produktów jak factoring, factoring odwrócony, e-wadia, elektroniczne gwarancje bankowe czy dedykowane płatności kartami zakupowymi.

*Na podstawie raportu Marketplanet „Zobacz jak kupują i jak oszczędzają polskie firmy”: Pobierz cały raport

Podobne