Marketplanet podpisał umowę na wdrożenie Platformy zakupowej Marketplanet w Grupie Konsalnet Holding. Umowa obejmuje uruchomienie rozwiązania w 11 spółkach Grupy na terenie całego kraju. Wdrożenie obejmuje zakres od powstania zapotrzebowania po rozliczenie zakupu w formie elektronicznej faktury, wraz z integracją z systemem Finansowo-Księgowym Grupy – Microsoft Dynamics AX.

Platforma Marketplanet to nowoczesne rozwiązanie w ramach którego realizowana jest funkcja usprawnienia i automatyzacji procesu zakupowego. Automatyzacja obejmuje cały proces Purchase-to-Pay w organizacji, także w skali Grupy Kapitałowej. Tworzenie zapotrzebowania, jego akceptacja, wygenerowanie zamówienia, wystawienie faktury przez dostawcę oraz jej rozliczenie odbywa się drogą elektroniczną. W ramach projektu rozwiązanie Marketplanet zostanie zintegrowane z wykorzystywanym w Grupie Konsalnet Holding systemem finansowo-księgowym Microsoft Dynamics AX, co umożliwi pełną automatyzację procesu rozliczania i księgowania faktur zakupowych. Komunikacja elektroniczna z rynkiem odbywać się będzie z wykorzystaniem innowacyjnego Marketplace (Marketplanet OnePlace).

Rozproszone informacje, zróżnicowane procesy zakupowe w spółkach oraz ograniczony dostęp do danych w trybie on-line, to główne przesłanki poszukiwania jednolitego narzędzia dla całości Grupy – mówi Jacek Pogonowski, Prezes Konsalnet Holding S.A.  Jednym z głównych celów wdrożenia jest uzyskanie oszczędności finansowych oraz obniżenie kosztów operacyjnych,  a także budowa centralnego repozytorium informacji o wydatkach, rozliczeniach i kontraktach – dodaje.

Narzędzie zastąpi tradycyjny obieg dokumentów papierowych oraz pozwoli na monitorowanie procesu zakupowego, weryfikację kupowanego asortymentu, wielowymiarowe raportowanie i kontrolowanie kosztów zakupowych. W ramach wdrożenia przewidziano także budowę centralnego repozytorium kontraktów w skali Grupy, w tym kontraktów katalogowych. Umowy katalogowe przewidziane są jako docelowe rozwiązania znacząco upraszczające procesy wywoływania i rozliczania zamówień.  Wykorzystanie elektronicznej komunikacji, pozwoli na realizację oszczędności w wymiarze finansowym i procesowym dla całości Grupy. Umożliwi także sprawną realizację procesu wewnątrz organizacji, odciążając pracowników od mozolnych czynności związanych z procesowaniem papierowych dokumentów, wraz z wielokrotnym wprowadzaniem do różnych systemów informatycznych.

„Wybraliśmy Marketplanet, ponieważ firma sprawdziła się w wielu projektach i zdobyła podczas ich realizacji unikalne doświadczenie, a Platforma Marketplanet to jeden z czołowych systemów wspierających proces Purchase-to-Pay. Wybrany model dostarczenia rozwiązania (Software as a Service), pozwala na optymalizację kosztów wdrożenia, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych oraz obsługi dostawców.  Ważny był dla nas modułowy charakter rozwiązania, który umożliwia dostosowanie zakresu wdrożenia do indywidualnych potrzeb biznesowych naszej Grupy a także zapewnia elastyczność rozszerzenia wdrożenia na kolejne moduły i spółki.” – mówi Mirosław Pyrzyna, Wiceprezes Zarządu Konsalnet Holding S.A.

Platforma Zakupowa Marketplanet w kolejnej Grupie Kapitałowej

„Cieszy nas fakt, iż kolejna Grupa Kapitałowa wybrała nas jako partnera do wdrożenia nowoczesnych narządzi informatycznych wspierających proces P2P i komunikacją z rynkiem. Jako firma mamy unikatowe doświadczenia we wdrażaniu Elektronicznych Platform Zakupowych dla Grup Kapitałowych, w tym największych podmiotów w regionie CEE.  Na wybór narzędzi Markeplanet, wpływ miała min. znajomość procesów zakupowych i rozliczeniowych w dużych rozproszonych organizacjach, wynikająca z ponad 14 letniego doświadczenia firmy w tym obszarze” – mówi Piotr Matysik Prezes Zarządu Marketplanet.

Uruchomienie produkcyjne całości rozwiązania zaplanowano na listopad 2015. W międzyczasie prowadzone będą działania informacyjne dla dostawców, aby zapewnić ich gotowość do realizacji transakcji elektronicznych od pierwszego dnia funkcjonowania Platformy zakupowej w Konsalnet Holding.

Konsalnet Holding: S.A.

Konsalnet jest największą firmą branży ochrony w Polsce. Działa ponad 20 lat, oferując pełen zakres usług bezpieczeństwa – od usług ochrony fizycznej, przez obsługę gotówki, konwoje, zabezpieczenia techniczne i monitoring po ratownictwo. Firma zatrudnia około 25 tys. pracowników, wykorzystuje flotę ponad 1200 samochodów (w tym ponad 500 pojazdów do transportu wartości pieniężnych), dysponuje oddziałami i biurami na terenie całego kraju. Uzyskała szereg rekomendacji, certyfikatów, nagród i wyróżnień – m. in. ISO, AQAP, APC, BVQ, tytuły Solidna Firma, Solidny Partner.

Podobne