Obserwowany od wielu lat trend zmian w kierunkach rozwoju Business Intelligence właśnie znalazł swoje miejsce i dowody w najnowszym raporcie analitycznym prezentowanym przez Gartner Group na konferencji BI Summit w lutym 2015.

Od wielu lat można obserwować, że Business Intelligence zmierza w stronę technologii mobilnych, zaawansowanej wizualizacji danych czy przetwarzania In-Memory. Szeroko rozumiany i pojmowany biznes oczekiwał i wciąż oczekuje od dostawców technologii BI prostych i przejrzystych interfejsów użytkownika, w celu samodzielnej analizy i wizualizacji danych zgodnie z trendem self-service BI. W ślad za tymi wymaganiami podążają czołowi dostawcy technologii BI, tacy jak QlikTech, SAS, MicroStrategy, Microsoft, SAP, IBM czy Oracle.

Wobec dostawców BI rynek biznesu staje się nieubłagalny. Zdecydowana większość z nich niechętnie zmienia swoje podejście do projektów klasy BI, zmieniając kierunki rozwoju z technologii opartej o stare rozwiązania OLAP, na nowoczesne modele asocjacyjnych baz danych In-Memory. Zdecydowana większość dostawców postrzega nowe trendy jako „modę” na BI In-Memory i sceptycznie odnosi się do analizy danych w oparciu o wielowymiarowe modele asocjacyjne. Jednak chcąc pozostać wśród czołowych dostawców, część z nich ponosi koszty R&D i dodaje do swoich portfeli rozwiązania w całości wzorowane na BI In-Memory. Pozostali tworzą swego rodzaju rozwiązania hybrydowe mające na celu głównie zwiększenie szybkości przetwarzania danych. Są również dostawcy, którzy poprzez szeroko rozumiane media społecznościowe czy mechanizmy marketingowe próbują tuszować posiadanie narzędzi In-Memory, które są w trakcie projektowania i testów.

Wielki przełom, jaki obserwujemy na rynku BI, dotyczy nie tylko zmian technologicznych u dostawców, ale również polega na zmianie podejścia do realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie metodyki i współpracy z świadomym biznesem, który wysoko precyzuje swoje wymagania. Biznes oczekuje szybkich, zwinnych wdrożeń rozwiązań BI, dzięki którym zaspokajana jest tzw. potrzeba chwili, gdyż najważniejsze jest zaspokojenie stale rosnącego popytu na informacje. Informacje, w których mnogość i różnorodność źródeł danych wymaga udostępniania narzędzi pozwalających na ich adaptowanie i integrację użytkownikom biznesowym, a nie jak to ma miejsce dotychczas wysoko wykwalifikowanym architektom hurtowni danych i programistom SQL.
Wobec takich wymagań biznesu powszechnie dotychczas używane podejście do BI polegające na wielomiesięcznych analizach biznesowych wymagań klienta, definiowaniu wielowymiarowych źródeł danych wzorowanych na metodykach Ralpha Kimballa czy Williama Inmona w celu budowy hurtowni danych, a w końcu budowie raportów i analiz pozostają bezradne, i powoli nie znajdują swego zastosowania w większości realizowanych wdrożeń BI, gdyż są zbyt kosztowne i długotrwałe.

Dostajemy więcej za mniej

Ciekawym paradoksem w nowoczesnych rozwiązaniach Business Intelligence jest fakt, że wraz ze wzrostem wydajności, szybkości i dużej elastyczności rozwiązań zmniejszają się łączne koszty wdrożenia i wymagania sprzętowe. Koszty wdrożenia są ograniczane w wyniku braku konieczności zakupu często drogich środowisk programistycznych wspierających procesy ETL w celu budowy wielowymiarowych korporacyjnych hurtowni danych, których koszt oscyluje w zakresie 60-75% łącznych kosztów projektu. Według analityków wspomnianego już Gartnera, 85% działających obecnie hurtowni danych w ciągu najbliższych dwóch lat utraci zdolność dostosowywania się do rosnącej ilości danych oraz sposobów ich przetwarzania i prezentacji.

Systemy Business Intelligence nowej generacji w najnowszym raporcie Gartnera określane mianem Data Discovery, wymagają znacznie mniejszych nakładów finansowych i znakomicie adaptują się do metodyk zwinnych, dzięki czemu rozwiązania mogą być budowane w sposób modułowy i skalowalny w odpowiedzi dla modelu self-service, tak bardzo pożądanego przez biznes. Filozofia self-service pozwala na stopniowe rozwijanie rozwiązań BI zgodnie z rosnącymi potrzebami firmy, dzięki czemu stają się one samofinansującym narzędziem analitycznym we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Kolejne obszary danych i analizy biznesowe są bowiem dołączane w sposób intuicyjny i stopniowo. Poprzez prostotę rozwiązania, przyjazny i intuicyjny dla użytkownika biznesowego interfejs, firma w sposób ciągły buduje i rozwija kompetencje analityczne we własnych zasobach. Dzięki takiemu podejściu w rozwój systemu angażują się pojedynczy użytkownicy, którym BI pomaga realizować własne cele i pozwala osiągać wymierne korzyści, co wpływa na ciągły rozwój ekosystemu, który zmienia się wraz z potrzebami i zmianami w przedsiębiorstwie.

Zmiana podejścia do narzędzi klasy Business Intelligence ma również miejsce w obszarze przeniesienia odpowiedzialności za realizowane projekty z działów IT do użytkowników biznesowych. W tym obszarze analitycy Gartnera szacują, iż w najbliższych latach ok. 35% wydatków związanych z zakupem i wdrożeniem technologii BI będzie ponoszonych spoza budżetów IT w organizacji. Przemawia to za tym, aby biznes oferujący technologię BI również zmienił podejście do procesu sprzedaży. Istotne jest, aby zorientować sprzedaż na dostarczanie klientom rozwiązań i narzędzi biznesowych rozwiązujących istniejące problemy lub ułatwiających podejmowanie decyzji, zamiast dostarczać jedynie licencje na oprogramowanie czy technologię. W ślad za tak pojmowanym biznesem, wśród osób decyzyjnych i sponsorów projektów BI powinni się znajdować top managerowie CEO, CFO, CTO, CIO czy CMO w celu rozważenia odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu nowoczesne technologie eksploracji danych pozwolą na zwiększenie konkurencyjności analitycznej mojego departamentu, a w następstwie całej firmy?

QlikTech nadal wśród liderów

Dowody na prezentowane powyżej stwierdzania przedstawione są w raportach wspomnianej już firmy analitycznej, według której wartość rozwiązań In-Memory z roku na rok wzrasta, a w 2015 roku przekroczy 1,6 mld dolarów, co stanowi pokaźną część rynku platform analitycznych. Analizując obecne trendy występujące na rynku nowoczesnych rozwiązań BI, dostrzegamy istotne różnice systemów BI In-Memory w stosunku do rozwiązań oferowanych przez dużych dostawców tradycyjnego podejścia. Najbardziej znaczącą firmą dominującą na rynku BI In-Memory jest QlikTech, producent oprogramowania QlikView oraz Qlik Sense. QlikTech jako firma, która rozwijając technologię In-memory od roku 1993 jest wyraźnym wieloletnim liderem na rynku Data Discovery, o czym świadczy fakt posiadania ok 40 % światowego rynku. Fakt ten również zauważyli i docenili analitycy Gartner Group ponownie umiejscawiając QlikTech wśród wyraźnych liderów.

Podobne