Z opublikowanego przez Marketplanet w bieżącym roku raportu o przyszłości elektronicznego rynku B2B wynika, że największe kontrakty w kraju będą w przyszłości rozstrzygane w oparciu o prawo zamówień publicznych. Jest to spowodowane między innymi  planowanym na najbliższe lata napływem środków unijnych do Polski.

Jak uprościć procedury zakupowe w ramach przepisów o zamówieniach publicznych

Aby to osiągnąć, narzędzia powinny być dostosowane do prowadzenia procedur zakupowych w ramach przepisów o zamówieniach publicznych. Pozwoli to uniknąć typowych potknięć przy klasycznych procedurach tego typu, takich jak mała wiedza o dostawcach produktów i usług, gwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, transparentność procesów i szybkość ich prowadzenia.

Marketplanet certyfikuje swoich dostawców, a więc bada ich doświadczenie oraz wiarygodność. Są to nie tylko podmioty wielkie, ale w głównej mierze średni i mniejsi przedsiębiorcy. To ważne, ponieważ według badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości małe i średnie firmy wskazują, że zamówienia publiczne generują dla nich problemy. Dlatego też często odwracają się od tego segmentu rynku.

Rynek zamówień publicznych – badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Blisko połowa badanych przez PARP była zdania, że na rynku zamówień publicznych rządzi niska cena, w związku z czym zamawiane produkt/usługi są niższej jakości niż na rynku komercyjnym.

Ponadto według 68% badanych najbardziej wyrazistą cechą rynku jest jego biurokratyzacja i sformalizowanie. Oprócz tego blisko 60% przedstawicieli sektora MSP dostrzega trudności w budowaniu relacji z zamawiającymi, co tworzy przewagę rynku komercyjnego nad publicznym.

Według badań PARP stosunkowo często wyrażano także negatywne opinie na temat przejrzystości i transparentności rynku zamówień publicznych. Blisko połowa przedstawicieli sektora MSP nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że obowiązujące procedury gwarantują, że zostanie wybrany najlepszy wykonawca.

Dlatego ważne jest, aby prawo zamówień publicznych pozwalało wybrać dostawcę w oparciu nie tylko o cenę, ale również kryterium jakości.

donotki

 

Dowiedz się więcej: Raport Marketplanet

Podobne