Polskie firmy korzystają z elektronicznych narzędzi zakupowych znacznie rzadziej, niż przedsiębiorstwa w Europie – wynika z opublikowanego przez Marketplanet w bieżącym roku raportu o przyszłości elektronicznego rynku B2B. Będzie się to jednak szybko zmieniać. Dzisiaj możliwe jest bowiem stosowanie różnych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie równolegle, zwiększając tym samym efektywność ich wykorzystania w firmie.

Systemy informatyczne: Czas na chmurę?

Na rynku dostępne są dwa modele rozwiązań informatycznych wspierających procesy zakupowe dla przedsiębiorstw.

Pierwsze z nich są dostarczane przez największych producentów systemów ERP (np. SAP, ORACLE, IFS,IBM). Powstały one w wyniku naturalnego rozwoju funkcji tych systemów. Zaletą takich rozwiązań jest niewątpliwie łatwa integracja z pozostałymi modułami ERP i procesami przedsiębiorstwa. Korzystający z nich muszą się jednak liczyć z wysokimi kosztami wdrożenia i eksploatacji. Ponadto systemy te skoncentrowane są na funkcjach wewnętrznych przedsiębiorstwa i włączenie do nich sieci partnerów handlowych często okazuje się problematyczne, jako że wymaga to dedykowanych projektów integracyjno-informatycznych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Drugi model rozwiązań rozwija się w oparciu o narzędzia handlu elektronicznego B2B (np. Coupa, Ariba, Nipendo). Operatorzy rynków elektronicznych dostarczają rozwiązania zarówno w chmurze, jak i stricte dedykowane dla przedsiębiorstw. Rozwiązania te w swej naturze skupione są wokół sfery transakcyjnej, tj. wymiany dokumentów handlowych i integracji kupujących ze sprzedającymi. Z jednej strony integrują systemy ERP kupujących dając im łatwy dostęp do elektronicznej komunikacji z dostawcami. Z drugiej pozwalają sprzedającym integrować systemy obsługi sprzedaży i stanowią dla nich nowy kanał dystrybucji. Rynki takie są także otwarte i łatwo dostępne dla sektora MSP.

Dodatkowe zalety tej grupy rozwiązań to łatwość i niski koszt wdrożenia, a także szybki dostęp nowo podłączającej się firmy do szerokiego grona uczestników rynku. Niskie koszty wdrożenia wynikają z rozłożenia inwestycji na wszystkich korzystających z rozwiązania. Każdy z uczestników rynku integruje się z nim tylko raz zamiast budowania kosztownych interfejsów ze wszystkimi swoimi partnerami handlowymi.

Według predykcji opublikowanych w raporcie coraz więcej rozwiązań dostępnych będzie “w chmurze”. Ten model funkcjonowania oprogramowania zaczyna być preferowany przez organizacje ze względu na mniejszą czasochłonność, koszt i ryzyko wdrożeń. Dodatkowo takie podejście pozwala skoncentrować się na biznesowych aspektach wdrożenia.

Łącz rozwiązania i dopasuj je do swoich potrzeb

Na szczęście kupujący i sprzedający nie są dziś zmuszeni do wyboru jednego z opisanych powyżej modeli rozwiązań informatycznych.  Dzisiejsze technologie umożliwiają bowiem łatwe łączenie rozwiązań obu typów. Najważniejsze, aby dopasować wykorzystywane narzędzia do obecnych potrzeb przedsiębiorstwa.  Nasi eksperci pomagają w wykonaniu tego zadania Klientom Marketplanet. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy w dopasowaniu rozwiązań do Twoich potrzeb i zwiększ efektywność wykorzystywanych w Twojej firmie narzędzi.

Dowiedz się więcej: Raport Marketplanet

Podobne