Przedsiębiorstwa, w zależności od profilu swojej działalności, ponoszą dodatkowe koszty związane ze zbyt długim magazynowaniem produktów. Między innymi należą do nich koszty starzenia się produktów: fizycznego i moralnego.

Starzenie się produktów – nieunikniony proces

Fizyczne starzenie się produktów to częściowa lub całkowita utrata własności fizycznych lub użytkowych towaru. Tego rodzaju koszt dotyczy przede wszystkim branży FMCG ze szczególnym uwzględnieniem dystrybutorów żywności. Upłynięcie daty ważności na produkcie wiąże się nie tylko z brakiem możliwości jego sprzedaży, ale również i z koniecznością jego utylizacji. Często bardzo drogiej.

Koszt moralnego starzenia dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw, które oferują swoim klientom produkty zaawansowane technologicznie, często zmieniające się na skutek innowacji (sprzęt elektroniczny, urządzenia multimedialne, oprogramowanie, etc.). Spadek wartości tego rodzaju produktów następuje stopniowo i powiązany jest z wprowadzaniem jego nowych, ulepszonych wersji. Cechy fizyczne i użytkowe towaru pozostają przy tym niezmienione. Racjonalni konsumenci, dysponujący wystarczającymi informacjami o rynku, potrafią porównać produkty i wybrać lepszy z nich.

O ile w przypadku produktów z terminem przydatności łatwo można zdefiniować moment, po którym następuje ich utrata wartości, o tyle jest to problematyczne w przypadku elektroniki lub multimediów. Z biegiem czasu klienci są skłonni coraz mniej za nie zapłacić. Odpowiednio szybka decyzja przedsiębiorstwa o wyprzedaży, obniżce cen, dodaniu gratisów pozwala ograniczyć nie tylko koszt starzenia się produktów, a także ich składowania i utylizacji.

Unikaj dodatkowych kosztów

W jaki sposób zatem można przewidzieć przejście danego produktu do fazy schyłkowej? Służą do tego dwa sposoby. Pierwszym z nich jest dokładne obserwowanie rynku. Zarówno od strony producentów (innowacyjność), jak i klientów (zmiana gustów). O ile zmiany te nie są szokowe, zasadnym jest badanie dynamiki i kierunku sprzedaży przy pomocy pochodnych. Takie podejście pozwala odpowiednio szybko wskazać fazę cyklu życia produktu oraz podjąć właściwe decyzje, mające na celu ograniczenie kosztów starzenia się – moralnego i fizycznego.

Podobne