Produkty umieszczone w sklepie, które mają nikłe szanse na ich sprzedanie, ulegają dalszemu starzeniu się, co prowadzi do utraty ich wartości. Z kolei punkty sprzedaży, w których dany towar rotuje, będą musiały uzupełniać braki z magazynu centralnego. Redystrybucja to proces, który generuje oszczędności finansowe i pozwala na efektywniejsze prognozowanie popytu. Rola magazynu, w tym przypadku, ogranicza się do wysłania dyspozycji przygotowania lub przyjęcia przesyłek.

Kiedy redystrybucja się opłaca?

Odpowiedź jest prosta – wtedy, kiedy jest tańsza od zakupu brakujących i magazynowania nadmiarowych produktów. Na jej koszt składają się m.in.: pakowanie i transport, ryzyko utraty sprzedaży, czy też ryzyko uszkodzeń. Minima logistyczne najczęściej powiązane są z wartością produktów.

Redystrybucję dla całej sieci należy przeprowadzić w tym samym momencie. Przedsiębiorstwo powinno zidentyfikować „biorców” i „dawców” na podstawie prognozy popytu, uwzględniając: bezpieczny zapas, potencjalną sprzedaż do czasu realizacji przesunięć, minima logistyczne, czas transportu etc.. Co jednak zrobić, kiedy wiele sklepów jest w stanie oddać nadmiarowy towar? Odpowiednie dobranie w pary sklepów z nadwyżkami i niedoborami pozwala na minimalizację kosztów związanych z przygotowaniem przesyłek i ich transportem.

Jak wygląda proces redystrybucji?

Proces optymalizacji przewozu i alokacji towarów można zawrzeć w 2 krokach:

  • Wyznaczenie najlepszego możliwego (z punktu widzenia ilości lub wartości) przesunięcia pamiętając, iż ruch jest zawsze jednokierunkowy – od „dawcy” do „biorcy”;
  • Uwzględnienie nowego, teoretycznego zapasu zarówno dla sklepu oddającego, jak i przyjmującego.

Obydwa kroki powtarzane są w kolejnych iteracjach, aż do wyczerpania możliwości dalszej optymalizacji. Po zakończeniu procesu przedsiębiorstwo dysponuje listą przygotowanych zleceń transportu oraz teoretycznymi poziomami zapasów po zrealizowaniu redystrybucji. Jeśli całości zapotrzebowania nie dało się pokryć wewnętrznie, brakujący towar należy sprowadzić z magazynu centralnego. Jest go jednak mniej, co przekłada się na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podobne