Dotarliśmy do przygotowanych przez Komisję Europejską założeń reformy zamówień publicznych. Może ona zostać wprowadzona w formie Dyrektywy, co zobowiązuje Państwa Członkowskie do bezpośredniego stosowania nowych przepisów. Tym razem  założenia dotyczą uproszczenia procesu kwalifikacji dostawców, a dokładniej mówiąc ofertowania w zakresie dokumentów potwierdzających zdolność oferenta do realizacji zamówienia.

Co będzie podlegało reformie?

Założenia zmian obejmują zakres dokumentów dotyczących:

  • doświadczenia
  • zdolności finansowej
  • potencjału
  • zdolności produkcyjnych
  • CSR, itp.

Dotychczasowo standardową praktyką w zamówieniach publicznych było dołączanie do oferty wszelkich dokumentów odpowiadających na oczekiwania zamawiającego, jego kwalifikacje i status. Nierzadko oznaczało to „tomy dokumentów’’, czy „gigabajty danych’’.
Jak będzie po zmianie, obrazuje poniższa tabela.

etapy2

Warunkiem dodatkowym wdrożenia rozwiązania jest stworzenie Centralnego Rejestru/ Bazy Dokumentów.  Rejestr taki , na poziomie Państw Członkowskich powinien zostać stworzony i zarządzany przez instytucje odpowiedzialne za nadzór nad krajowym systemem prawa zamówień publicznych. W polskich realiach jest to Urząd Zamówień Publicznych.

Czy takie rozwiązanie, czegoś Państwu nie przypomina (może niekoniecznie z obszaru zamówień publicznych)? Mam na myśli coraz popularniejszą w tzw. non publicu kwalifikację dostawców. W typowym modelu kwalifikacji, na etapie postępowania zakupowego lub poszerzania bazy dostawców, dostawcy mogą przystąpić do kwalifikacji poprzez właśnie przesłanie wymaganych dokumentów, oświadczeń, czy certyfikatów.  Kwalifikację prowadzi się między innymi po to aby uniknąć tego procesu za każdym razem na etapie składania oferty. Oszczędzają na tym i dostawcy i kupcy.

 

Baza Certyfikowanych Dostawców Marketplanet

Marketplanet OnePlace oferuje bazę certyfikowanych dostawców, dając kupującym możliwość szybszego i lepszego wyboru źródła dostaw, a tym samym znacznie ułatwiając proces kwalifikacji dostawców. Skupia sprawdzonych partnerów biznesowych, którzy przeszli program certyfikacji, badający rzetelność przedsiębiorstwa w 6 obszarach. Ponadto Marketplanet OnePlace daje możliwość realizacji całego procesu – od poszukiwania źródła dostaw przez negocjacje aż po elektroniczną płatność – online, w jednym miejscu. Taka kompleksowość narzędzia nie tylko ułatwia działania biznesowe ale i generuje ich większą efektywność. Dowiedz się więcej.

Podobne