Coraz częściej menedżerowie traktują kompetencje analityczne jako priorytet firmy, wiedząc, że poprawna analiza danych pozytywnie wpływa na rentowność i zyski przedsiębiorstwa. Wdrożenie narzędzi klasy Business Intelligence powinno jednak być starannie przemyślane i zaplanowane. Cały proces od początku do końca musi być nadzorowany przez kadrę kierowniczą firmy, która wspiera kompetencje analityczne swoich pracowników.

Co, kto i jak?

Pierwszym krokiem wdrożenia systemu Business Intelligence zakończonego sukcesem jest przygotowanie planu. Osoba odpowiedzialna za projekt powinna zdefiniować, co chce osiągnąć, do kogo dotrzeć oraz jakie znaczenie dla firmy mają podjęte działania. Kluczowe jest również ustalenie mierników sukcesu, najczęściej w formie KPI. W procesie implementacji duże znaczenie ma ciągła praca na danych i wykazywanie obszarów do poprawy jakości na podstawie wyciąganych wniosków. Stworzenie dobrych modeli i analiz jest możliwe wyłącznie w wyniku procesu doskonalenia. Menedżer projektu powinien współpracować z architektem BI pamiętając, że dobre praktyki wizualizacji danych są ważniejsze od samej estetyki.

O sukcesie decyduje dobry kierownik

Należy pamiętać, że sukces rozwiązania BI zależy w dużej mierze od tego, co myślą o nim przyszli użytkownicy. Dobry kierownik projektu powinien promować rozwój analityki biznesowej wewnątrz organizacji oraz dzielić się posiadaną wiedzą. Ważne jest znalezienie lidera zespołu, który rozumie podejście Business Intelligence, posiada umiejętność prowadzenia projektu oraz potrafi promować sukcesy odnoszone przez zespół.

Plan rozwoju

W kolejnym etapie wdrożenia platformy analitycznej konieczne jest zdefiniowanie najlepszych praktyk, standardów i ról użytkowników. Menedżer projektu powinien dodatkowo zaplanować rozwój aplikacji w czasie. Budowa analitycznych rozwiązań dla potrzeby chwili nie jest niczym złym. Najczęściej firmy początkowo wdrażają Business Intelligence dla najbardziej kluczowego obszaru ich biznesu, a później, widząc efektywność stosowanego narzędzia, uruchamiają funkcjonalność Business Intelligence również w pozostałych działach. Procesy równoległe powinny być utrzymywane wraz z tymi zdefiniowanymi już wcześniej. Współcześnie raporty ad hoc są stosowane w równym stopniu co raporty predefiniowane.

Końcowym efektem skutecznego procesu implementacji systemu BI jest monetyzacja wyników i wzrost rentowności przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu analiz i modeli zbudowanych przy użyciu narzędzi Business Intelligence.

Podobne