Pracownicy działów IT są coraz bardziej obciążeni obowiązkiem tworzenia skomplikowanych i pracochłonnych raportów, które często nie spełniają wymagań użytkowników końcowych. Powodem jest ilość eksploatowanych systemów i wykorzystywanych baz danych. To wszystko sprawia, że rośnie potrzeba wdrażania rozwiązań Business Intelligence zintegrowanych z istniejącymi już systemami firmy.

Wyzwanie dla biznesu

Analizowanie i raportowanie na podstawie dostępnych dla firmy informacji staje się coraz  bardziej skomplikowane ze względu na ilość eksploatowanych systemów i wykorzystywanych baz danych. Często spotykany jest również brak ujednolicenia danych, a co za tym idzie niezgodności w odpowiedzi na to samo pytanie w różnych działach przedsiębiorstwa. Ponadto standardowe raporty włączone do tradycyjnych systemów transakcyjnych są trudne do skonfigurowania i ubogie w możliwości wizualizacji danych, a tworzenie skomplikowanych i pracochłonnych raportów przez działy IT przestaje już wystarczać. Jak firmy radzą sobie z tymi wyzwaniami? Odpowiedź na nie to m.in. rozwiązania Business Intelligence.

Nieznany potencjał BI

W przeciągu kilku ostatnich lat możemy zauważyć wzrost zainteresowania tym obszarem rozwiązań informatycznych jednak liczba firm świadomych możliwości jakie oferują rozwiązania BI jest wciąż mała. Przyczyną tej sytuacji może być fakt, że wśród przedsiębiorców utarło się kilka błędnych stwierdzeń na temat platform analitycznych.

Modny gadżet czy praktyczne rozwiązanie?

Jako pierwszy niesłuszny zarzut wymieniane jest stwierdzenie, że narzędzia Business Intelligence są wyłącznie „zabawkami” dla Zarządu i Dyrektorów. Systemów BI nie należy traktować tylko jako modnych gadżetów. W rzeczywistości aplikacje skutecznie spełniają rolę, do której zostały zaprojektowane, wspierając wyszukiwanie asocjacji w danych i prezentowanie niewidocznych lub nieoczywistych trendów. Z korzyści rozwiązań BI poza kadrą kierowniczą, korzystają również szeregowi pracownicy otrzymując możliwość wewnętrznej komunikacji i wsparcia przy podejmowaniu decyzji operacyjnych.

Nie tylko dla dużych korporacji

Panuje również błędne przekonanie, że systemy BI są użyteczne jedynie dla dużych korporacji, podczas gdy narzędzia te mogą być równie skutecznie wykorzystywane w średnich i małych przedsiębiorstwach czy firmach rodzinnych.

ERP jako alternatywne rozwiązanie?

Niektórzy przedsiębiorcy nie zauważają różnic pomiędzy modułami raportowymi zawartymi w rozwiązaniach klasy ERP a aplikacjami Business Intelligence. Narzędzia BI cechują się większą elastycznością i możliwościami konfiguracji otrzymanych raportów. Dodatkowo analizy wykonane za pomocą tego rozwiązania są szybkie, zwinne i wychodzą na wprost wymaganiom biznesu w porównaniu z analizami budowanymi przy użyciu tradycyjnych narzędzi raportujących implementowanych w systemach transakcyjnych.

Inwestycja z realnymi korzyściami

Potencjalni użytkownicy często obawiają się wysokich kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązań klasy Business Intelligence oraz wymagań związanych z architekturą sprzętową. Doświadczenie wielu firm pokazuje, iż nakłady poniesione na zakup aplikacji należy traktować jako inwestycję w lepsze zrozumienie posiadanych danych liczbowych, która w długim okresie przeniesie się na bezpośredni wzrost rentowności przedsiębiorstwa.

Dostępne w chmurze

Obawy braku możliwości funkcjonowania aplikacji w chmurze są nieuzasadnione.  Niektóre z firm oferujących narzędzia BI umożliwiają tworzenie analiz i raportów online również przy użyciu tabletu czy smartfonu. Co więcej mobilne wykorzystywanie platform analitycznych stało się wiodącym trendem rozwoju tej kategorii aplikacji.

Jednocześnie warto podkreślić, że rozwiązania Business Intelligence nie są panaceum na wszystkie problemy firmy. Aplikacje służą do wspierania podejmowania decyzji, a nie ich podejmowania, dlatego właśnie po drugiej stronie monitora obecny powinien być kompetentny analityk, który będzie potrafił wyciągnąć odpowiednie wnioski.

 

Podobne