Narzędzie zabezpieczające transakcje walutowe, promesy bankowe, czy może ubezpieczenie operacji logistycznych? Wyniki badania „Kupiec i Dostawca kreatorami wartości” przedstawiają narzędzia bankowości, których poszukują kupujący i dostawcy na rynku elektronicznym oraz wskazują w czym tkwi przyszłość transakcji B2B.

Rynek elektroniczny – czego oczekują kupujący i dostawcy?

Wyniki badania wśród kupujących i dostawców są zbliżone, co pozwala wyciągnąć jednolite wnioski dla obu grup badanych. Struktura wskazań rozkłada się mniej więcej równomiernie, brak e-usługi, która byłaby jakoś szczególnie oczekiwana. Wręcz można stwierdzić, że badani oczekują narzędzi umożliwiających finansowanie bądź zabezpieczenie całego procesu zakupu: od dostępu do rachunku przedpłaconego, poprzez elektroniczne rozliczenie wadium po ubezpieczenie logistyki dostawy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że oferta e-usług finansowych jest dość uboga w stosunku do analogicznej oferty dla klientów indywidualnych. W tamtym segmencie sprawa wydaje się być o wiele prostsza. Standard usług jest jednakowy, dostosowania wymaga jedynie różnorodność systemów operacyjnych urządzeń mobilnych. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te większe, oczekują zupełnie innego standardu usług: indywidualnego podejścia, konfiguracji unikalnej ścieżki akceptacyjnej, czy wreszcie rozbudowania możliwości raportowych. Dopiero taka oferta byłaby atrakcyjna, ale z drugiej strony wymaga ona poniesienia określonych, niemałych nakładów przez instytucje finansowe.

Jakie narzędzia w zakresie bankowości byłyby przydatne przy transakcjach na elektronicznym rynku dla firm?

bankowe

Podobne