Gdzie kupujący i ich dostawcy dostrzegają potencjał do tworzenia wartości dodanej we współpracy ze sobą? Czy cena jednak gra główną rolę we współpracy, spychając na bok inne aspekty? Wyniki raportu  określają jakie podejście do budowy wspólnej wartości mają obie strony transakcyjne oraz czym różni się ich nastawienie.

Cena wciąż najważniejsza

Głównym obszarem, w jakim kupujący i dostawca dostrzegają potencjał do tworzenia wartości dodanej w kontekście bliższej współpracy jest obniżenie kosztów rozumiane jako optymalizacja procesów po stronie dostawcy. Z perspektywy kupującego większa efektywność w procesach po stronie dostawcy oznacza niższe koszty zakupu usługi czy produktu w przyszłości. Z kolei dla dostawcy wartość tkwi w nowym źródle know-how na temat możliwości optymalizacji procesów.

Podkreślenie wagi znaczenia kosztów, jako obszaru kluczowego do współpracy negatywnie koreluje z istotą długofalowego partnerstwa. Oznacza bowiem, że to wciąż właśnie kryteria cenowe grają pierwszą rolę nie zaś istota wzajemnych relacji i płynące z tego korzyści pozacenowe. Celem współpracy nie jest wspólne planowanie produkcji i sprzedaży, czy dzielenie się wiedzą, a więc trudno zauważyć też fundamenty do trwałości wzajemnych relacji.

Dostawcom bardziej zależy na budowaniu wartości?

Interesujące w wynikach jest to, że kryteria wskazujące na celowość budowy długofalowych relacji bądź działania na rzecz innowacji były częściej stawiane na wysokich pozycjach przez dostawców. Wynika to zapewne z tego, że z ich perspektywy wspólne działania z klientem (np. dotyczące innowacji) są inwestycją, która zaowocować może kolejnymi zleceniami w przyszłości. Dla kupujących takie rozwiązanie nie niesie tak oczywistych korzyści, zwłaszcza w przypadku firm, które są w stanie same prowadzić badania rozwojowe. Rola dostawców  w działaniach innowacyjnych uwzględniana jest dopiero na ostatnich etapach wdrożenia, ograniczając się zazwyczaj do opiniowania, nie zaś aktywnego udziału.

Tworzenie wartości wymaga zaufania

Najniższą pozycję zarówno u kupujących jak i dostawców zajęło w rankingu planowanie produkcji. Wynika to prawdopodobnie z tego, że jest ono możliwe dopiero w przypadku wystarczającego zaufania do partnera handlowego oraz długotrwałej współpracy, ponieważ nierzadko wiąże się z udostępnieniem kontrahentowi planów rozwojowych.

 

Wykres 1. Z jakich metod skorzystałbyś w celu tworzenia wartości dodanej z dostawcą?kupujacy wykres

Wykres 2. Jakich metod użyłbyś w celu tworzenia wartości dodanej z klientem?

wykres dostawca
 

 

Podobne