Prawie 30% kupujących używa narzędzi elektronicznych przede wszystkim w celu komunikacji z dostawcami.  Drugie miejsce zajmuje dostęp do informacji raportowych – wskazują wyniki raportu „Kupiec i dostawca kreatorami wartości”.

Komunikacja z dostawcą najistotniejszym celem dla kupujących

Za główny cel narzędzi elektronicznych kupujący (prawie 30% respondentów) uznali komunikację z dostawcami. Odpowiedź nie jest zaskakująca, zważywszy na fakt, że podstawowymi narzędziami, jakich używają najczęściej kupujący w Polsce są aukcje czy zapytania elektroniczne, służące właśnie do komunikacji czy negocjacji z dostawcami. Szybkie i wymierne wyniki w postaci oszczędności zachęcają od takiej formy współpracy. Taki wynik wskazywać może jednak nie tylko na samą korzyść łatwej komunikacji elektronicznej, ale również na traktowanie priorytetowo transparentności, którą zapewnia kanał elektroniczny.
Chociaż mówi się o tym, że przedsiębiorcy obawiają się nadal wycieku danych podczas elektronicznej komunikacji, okazuje się, że mimo wszystko uważają ją za kluczowy sposób kontaktu z dostawcami. Jak ukazują wyniki, potencjał jaki mają transakcje elektroniczne jest coraz bardziej zauważalny, a co za tym idzie, ich zakres możliwości będzie się poszerzał. Wystawianie zamówień, elektroniczna faktura, szukanie potencjalnych dostawców, portale B2B – wszystko co dotyczy kontaktu między kupującym a sprzedawcą przenoszone zostaje już nie tylko do narzędzi informatycznych, ale coraz bardziej do rozwiązań Cloud Computing.

Raporty analityczne jako źródło wiedzy o zarządzaniu

Ponad 20% kupców, wskazało w rankingu na korzyść dostępu do informacji raportowych (analitycznych) w rozwiązaniach informatycznych. Patrząc na praktyki międzynarodowych firm kreujących standardy biznesu, popularność takich działań będzie wzrastać. Narzędzia analityczne Business Intelligence będą oprócz funkcji raportowej coraz bardziej pełnić źródło informacji służące bieżącej kontroli przedsiębiorstwa, budowania prognoz i rekomendacji kluczowych do rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze całego łańcucha dostaw. Warto by czysto operacyjno-techniczne zadania (jak czyszczenie danych czy generowanie i dystrybuowanie standardowych raportów) były scedowane na narzędzia i algorytmy, radzą sobie bardzo dobrze z powtarzalnymi i żmudnymi operacjami.

Kończy się era papierowych dokumentów

Wysoki wynik w rankingu (prawie 17%) u kupujących uzyskał także dostęp do bazy wiedzy, czyli zbiorów informacji, materiałów, szablonów, historii współpracy czy repozytorium dokumentów. Z roku na rok rośnie zainteresowanie eliminacją papierowego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwach, a wiele firm i instytucji już dawno stwierdziło, że optymalizacja obiegu dokumentów to nie opcja, ale konieczność. Jako motywację, firmy podają nie tylko oszczędności kosztowe, ale przede wszystkim bezpieczeństwo przetwarzania dokumentów w organizacji. System elektronicznego obiegu dokumentów pozwala na efektywne zarządzanie dostępem do zasobów informacji, a także ogranicza ryzyka spowodowane utratą dokumentów. Nakłady, jakie trzeba ponieść na wdrożenie tej technologii są nieproporcjonalnie niskie w porównaniu do ryzyk, jakie mogą wystąpić przy tradycyjnym podejściu do zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie. Poza ograniczeniem zagrożeń istotne są również korzyści takie jak dostęp do wszystkich zasobów informacyjnych niezależnie od lokalizacji, oszczędność kosztowa w postaci eliminacji z obiegu wielu kopii dokumentów oraz czasu ich przetwarzania czy też szybszy czas przetwarzania dokumentów.
Prawie 6% kupujących wskazało na wartość komunikacji elektronicznej wewnątrz firmy – np. z innymi oddziałami firmy, tak niezbędny m.in. do oceny dostawcy, zdalnego głosowania, czy agregacji zapotrzebowania z poszczególnych jednostek w strukturze firmy.

cel narzedzi

Podobne