Wielu menadżerów kojarzy terminy – analityka biznesowa, Business Intelligence – głównie z funkcją raportową. To wąskie skojarzenie uzasadnione jest m.in. tym, że raporty, czy wskaźniki KPI są głównym wymaganym produktem działania działów zajmujących się analityką. Aby poprawnie zrozumieć funkcje analityki biznesowej w życiu organizacji, należy spojrzeć na ten aspekt szerzej. Równie ważnym co raportowanie, służące bieżącej kontroli przedsiębiorstwa, jest wyciąganie wniosków i na ich podstawie budowanie adekwatnych rekomendacji.

Technologia i kompetencje analityczne

Obok technologii, na którą w analityce biznesowej kładziony jest główny nacisk, należy podkreślić rolę kompetencji zespołu, a w szczególności głównego analityka. Rolę tę spełnić może osoba, która poza technicznym doświadczeniem w operowaniu dużymi wolumenami danych (w tym nieustrukturyzowanych i nie-liczbowych), powinna posiadać umiejętność ich analizy i wnikliwej oceny sytuacji. Oznacza to zdolność agregowania informacji i faktów do postaci umożliwiającej zaobserwowanie prawidłowości i relacji między różnymi elementami procesów.

Dobry analityk musi potrafić na podstawie danych opowiedzieć historię operacji, a poszczególne fakty ułożyć w sekwencję zdarzeń. Dzięki takiej umiejętności jest w stanie dokładnie wyjaśnić współpracownikom zależności między wątkami ich wzajemne wynikanie, tak by odbiorca rozumiał sens końcowych wniosków. W taki sposób zaprezentowana analiza nie tylko pozwala zrozumieć trudne zagadnienie, ale angażuje także w realizację wynikających z niej rekomendacji.

Efektowna wizualizacja czasem oznacza „mniej”

W przygotowaniu analizy i rekomendacji o takim charakterze edukacyjnym niezwykle przydatna jest wizualizacja, lecz i tutaj wskazany jest umiar. Dobry analityk będzie w stanie określić, w którym miejscu wykresy i schematy wzbogacają jego historię, a w której tworzą zaciemniający ogólny obraz szum. Obraz wart jest tysiąca słów lub liczb, ale trzeba mieć na względzie co i komu ma on przekazać.

Nie bójmy się używać gotowych narzędzi

Opisane powyżej podejście wymaga w porównywalnych proporcjach: wykształcenia, doświadczenia i talentu. Właśnie dlatego tak trudno zrekrutować dobrych analityków. Ze względu na niełatwe do spełnienia wymagania wobec kandydatów mamy do czynienia z brakiem wystarczających zasobów. Warto by czysto operacyjno-techniczne zadania (jak czyszczenie danych czy generowanie i dystrybuowanie standardowych raportów) były scedowane na narzędzia i algorytmy, które o wiele lepiej radzą sobie z powtarzalnymi i żmudnymi operacjami. Należy jednak pamiętać, że zagadnień analityki biznesowej nie wolno sprowadzać wyłącznie do poziomu zaawansowanych narzędzi Business Intelligence. W oderwaniu od kompetentnego zespołu, nawet najlepsze narzędzia analityczne mogą stać się jedynie drogim gadżetem.

 

Podobne