Ankieta Consero „Fall 2014 Procurement & Strategic Sourcing Data Survey”, przeprowadzona wśród ścisłego grona uczestników konferencji przeznaczonej dla Managerów Zakupów w lipcu bieżącego roku, wskazuje na wyzwania Managerów Zakupów – główne obszary ryzyka oraz tendencje rynku.

Deficyt profesjonalistów

Wyniki wskazują m.in. na kluczowe wyzwanie, jakim jest brak środków potrzebnych do efektywnego zarządzania zakupami, na co wskazały aż 2/3 respondentów. Jak twierdzi 34 % pytanych na rynku brak doświadczonych profesjonalistów. W porównaniu z odpowiedziami w 2013 roku, na problem ten wskazało teraz o 21% więcej respondentów.

Redukcja kosztów jako główny cel w 2015r.

Aż 85% managerów postrzega cięcie kosztów za główny cel swoich departamentów w ciągu następnych 12 miesięcy, co z pewnością będzie źródłem wielu wyzwań w nadchodzącym roku. Najczęściej wskazywanym obszarem ryzyka jest ryzyko związane ze współpracą z dostawcami, zaś dalej w kolejności ryzyko dot. kontraktów.

Znaczącym wynikiem jest również 72% odpowiedzi potwierdzających, że managerowie nie osiągają namacalnych redukcji kosztów poprzez użycie programu zrównoważonego rozwoju. Jak wskazuje raport, managerzy nie są sami w stanie wygenerować odpowiednich efektów i w konsekwencji mogą zacząć szukać pomocy na zewnątrz firmy.

Lepsza relacja z dostawcą u 90% respondentów

Raport ukazuje także, iż w znaczny sposób wzrósł zakres dostawców z jakimi decydują się współpracować firmy. Jak wynika z odpowiedzi, swoją bazę dostawców powiększyło w ciągu ostatniego roku aż 40% managerów. Co więcej, poprawia się charakter relacji kupiec-dostawca. W przypadku badanych aż 90% twierdzi iż stosunki z kluczowym kontrahentem polepszyły się w ciągu ostatniego roku.

 

Na podstawie: Consero Fall 2014 Procurement & Strategic Sourcing Data Survey

http://consero.com/consero-fall-2014-procurement-strategic-sourcing-data-survey/

Podobne