Miejsce 1 w rankingu TOP 25 oszczędności na aukcji elektronicznej zajmuje kategoria: Materiały budowlane, z oszczędnościami na poziomie 96%. Ranking TOP 25 średnich oszczędności uzyskanych w poszczególnych kategoriach został przygotowany na podstawie ponad 100 000 aukcji elektronicznych przeprowadzonych w systemach Marketplanet.

Zakończyliśmy prezentację 25 kategorii asortymentowych o największym potencjale oszczędności. Właściwie nie jest to potencjał, a realny wynik, wynikający ze zdarzeń aukcyjnych, zrealizowanych dla różnych klientów, wolumenów, w różnym czasie w systemach Marketplanet. Warto to podkreślić, perspektywa zdarzeń aukcyjnych w różnorakich realiach biznesowych mocno urealnia te wyniki.

Pisząc o poziomie oszczędności proponuję na chwilę szerszą perspektywę. W końcu nie każda kategoria zakupowa wygenerowała takie wyniki jak materiały budowlane, czy usługi poligraficzne. Gdybyśmy chcieli spojrzeć, z perspektywy ponad 300 kategorii, w których przeprowadziliśmy aukcje to średni poziom oszczędności wynosi około 20%.

Jakie ogólne wnioski można wyciągnąć analizując listę Top 25? Na liście dominują usługi. W ich przypadku marża przewyższa z reguły dostawy materiałów, to z kolei wyznacza potencjał oszczędności aukcyjnych. Dodatkowo większość ze znajdujących się w rankingu usług ma charakter otwarty, czyli nie ma nadmiernych barier ograniczających konkurencyjność. Wielość oferentów, oczywiście gwarantujących należytą jakość zamówienia, to także czynnik wzmacniający efekty oszczędnościowe.

Mam nadzieję, że nasz ranking TOP 25 będzie ukierunkowaniem, na etapie tworzenia strategii aukcyjnej, gdzie rozstrzyga się kwestia potrzeby zastosowania aukcji elektronicznych. Z drugiej strony należy pamiętać, iż aukcja to tylko jedno z podstawowych rozwiązań negocjacji. W celu osiągnięcia długofalowych korzyści niezbędna jest strategia długofalowego zarządzania poszczególnymi kategoriami asortymentowymi.

Podobne