Rynek staje się coraz bardziej dynamiczny, a razem z nim zmienia się sposób zarządzania procesem zakupów. Dlaczego niektóre firmy wciąż pozostają na szczycie jeśli chodzi o jego optymalizację i co jest kluczem do ich sukcesu? Badanie the Hackett Group wskazało główne elementy ich strategii.

 

Najlepsze organizacje zakupowe sięgają oszczędności na poziomie 19%, przy zatrudnieniu 27% mniejszej liczby pracowników w stosunku do organizacji o mniejszej efektywności. Oto główne elementy strategii nastawionej na większą efektywność, które według raport stosują najlepsze na świecie organizacje zakupowe.

Nie tylko uproszczenie, ale integracja działań

Przede wszystkim działy zakupów muszą dostrzegać więcej niż samo zadanie uproszczenia procesu zakupów. Jak mówi raport, zaufany doradca pro aktywnie wspiera firmę, rozumiejąc jej wyzwania i wymagania rynkowe oraz ustosunkowywując się do nich w swym działaniu. Problem pojawia się, gdy ze względu na brak kompetencji bądź odpowiedniego nastawienia, w zakupach nie są brane pod uwagę czynniki takie jak np. wizja i strategia firmy całej firmy.

Innowacja wraz z dostawcą

Według raportu, najlepsze działy zakupów, poprzez zaangażowanie dostawcy w działania innowacyjne, osiągają ponad dwa razy większy zysk. To po raz kolejny udowadnia, że partnerstwo z dostawcą jest kluczowym źródłem rozwoju i rentowności (zobacz: Dobra relacja z dostawcą oznacza zysk).

Źródło relewantnych informacji

Najlepsze organizacje zakupowe są w stanie dostarczyć istotne informacje w ok. 90% przypadkach, co ponad 2 przewyższa standardowy wynik. Opanowały tę umiejętność do tego stopnia, że analizy, market intelligence i benchmarking są dostępne na żądanie dla kluczowych udziałowców, co wymaga pełnego i bieżącego zaangażowania i wzorowej organizacji.

Ograniczenie ryzyka

Obecność ustalonej strategii oceny ryzyka dostarcza prawie 25% większy zwrot z inwestycji niż jej brak. Obejmuje to również ukończenie oceny ryzyka dostawców oraz współdziałanie z działem finansów i resztą udziałowców, w celu ustalenia najlepszej strategii zarządzania ryzykiem.

Elastyczne zatrudnienie

Najlepsi zatrudniają globalnie oraz szukają ludzi, którzy mają doświadczenie w odmiennych sektorach biznesu. Jest to źródło nowych umiejętności i perspektyw, które poszerzają myślenie. Inwestują również w rozwój pracowników i płacą wyższe stawki.

 


Na podstawie badania otrzymujemy jasną rekomendację na temat tego, jakie czynniki decydują o efektywności organizacji zakupowej. Wewnętrzna i zewnętrzna integracja działań, poszukiwanie innowacyjności wspólnie z dostawcą, zarządzanie ryzkiem i kompetencje pracowników – to podstawowe kryteria efektywności. Zgadzając się taką diagnozą , dodatkowo wskazać można na narzędzia elektroniczne optymalizujące proces zakupowy i czas pracy kupców, oraz gotowość pracowników do zmiany, a co za tym idzie ich otwartość na proces ciągłego doskonalenia.

 

 

Na podstawie:
http://www.thehackettgroup.com/research/2014/pr/wcpa-pr/
http://www.supplymanagement.com/news/2014/five-things-world-class-procurement-departments-do-differently

Podobne