Potrzeba powiązania struktury, procesów i procedur funkcjonujących w obszarze zakupów z celami i strategią przedsiębiorstwa jest oczywista dla każdego menedżera ds. zakupów. Fakt ten powoduje, że firmy coraz częściej chcąc budować przewagę konkurencyjną, wychodzą poza własną organizację i spoglądają w kierunku dostawców. To właśnie w tym obszarze coraz więcej z nich stara się kreować wartość dodaną.

Jednak, aby organizacja zakupowa była efektywna w każdym aspekcie działania, nie można zapomnieć o pozostałych jej obszarach, a świadome poruszanie się po tzw. „pajączku zakupowym” jest sprawdzoną metodą na osiągnięcie wymiernych korzyści.

Tak jak nie istnieje jedna dieta cud, nie istnieje jedno remedium na problemy każdej organizacji zakupowej. Jednak warto sobie regularnie przypominać o sprawdzonej metodzie identyfikacji potencjału zakupowego bazującej na World Class Excellence Model stworzonej przez prof. Roberta M. Monczka.

Organizacja zakupowa- Sześć obszarów, które dobrze zarządzane, zapewnią sukces:

  1. Cele i strategia
  2. Struktura organizacyjna
  3. Zespół
  4. Procesy
  5. Zarządzanie kategorią i dostawcami
  6. Narzędzia IT wspierające zakupy

Efektywna organizacja zakupowa

Podobne