Najnowsze badanie OEM Profitability and Supplier Relations udowodniło, że dobra relacja z dostawcą przekłada się na finansowe zyski firmy. Korzyści wynikające z partnerskich stosunków z kontrahentem nawet 5-krotnie przewyższają zyski z wynegocjowania niższej ceny u dostawcy.

Nawet 5-krotnie większy zysk

Badanie zostało przeprowadzone przez W.Henke, prezesa Planning Perspectives i profesora marketingu na Oakland University, który specjalizuje się w analizach relacji kupiec-dostawca. Po raz pierwszy udowodniono, że dobra relacja z dostawcą pozytywnie koreluje z osiąganym zyskiem, zaś negatywne stosunki znacznie go obniżają. Wartość niemajątkowych korzyści takich jak dzielenie się dostawcy z kupującym najnowszymi technologiami, dostarczanie dla klienta najlepszego zespołu pracowników, czy pozakontraktowe wspieranie partnera handlowego stanowi niezastąpioną wartość, znajdującą swoje odzwierciedlenie w zyskach finansowych. Co więcej badanie pokazuje, że wartość finansowa tych korzyści nawet 5-krotnie przewyższa zyski z wynegocjowania niższej ceny u dostawcy.

Zobacz więcej: http://www.ppi1.com/supplier-profitability/

Podobne