Systemy klasy ECM (Enterprise Content Management) są coraz częściej wdrażane ze względu na powszechną dostępność technologii oraz łatwość integracji ich z wieloma wyspecjalizowanymi systemami informatycznymi. Ponadto są źródłem dużego potencjał wzrostu efektywności kosztowej i organizacyjnej.

W ostatnim tygodniu czerwca odbył się Kongres ELO Digital Office, po raz pierwszy z udziałem Marketplanet, jako Partnera biznesowego ELO. Była to wyjątkowa okazja by pokazać jak efektywnie można wykorzystać system ECM w różnych scenariuszach, które kreuje codzienne życie. Partnerzy zaprezentowali interesujące przykłady wdrożeń z wykorzystaniem rozwiązań firmy ELO ze Stuttgartu.

Gwarancja bezpieczeństwa danych – dokumentacja medyczna

Jedno z nich dotyczyło zarządzania dokumentacją medyczną. Podmiotem była firma świadcząca usługi diagnostyki obrazowej na rzecz firm zlecających wykonanie badań dla kierowanych tam pacjentów. Rozwiązanie w sposób kompleksowy zaspokoiło wymagania wszystkich interesariuszy tj. pacjentów, lekarzy oraz firm współpracujących w zakresie zlecania badań.

Wdrożono system archiwizacji dokumentacji pacjentów oraz uruchomiono Portal Pacjenta, w którym po zalogowaniu klienci mają dostęp do swojej dokumentacji medycznej oraz interpretacji wyników. Lekarze opisujący dokumentację obrazową dokonują wszystkich czynności w systemie archiwizacyjnym, co gwarantuje eliminację błędów związanych z niewłaściwą kompletacją materiału badawczego i z interpretacją wyników. Opracowana dokumentacja automatycznie kopiowana jest do repozytorium dokumentacji, które zostaje udostępnione pacjentom na ich portalu, a także zewnętrznym podmiotom medycznym zlecającym wykonanie badań i ich interpretację.

Zastosowane rozwiązanie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa obrotu danymi wrażliwymi pacjentów oraz nienaruszalność zbioru archiwum. Wdrożone narzędzia podnoszą na wyższy poziom jakość świadczonych usług, dając gwarancję bezpieczeństwa obrotu zasobami oraz wpływając pozytywnie na budowę satysfakcji użytkowników rozwiązania.

Usprawnienie komunikacji gmin z mieszkańcami

Kolejnym przykładem wdrożenia była kompleksowa obsługa poboru podatku śmieciowego dla zrzeszenia 5 gmin w województwie lubuskim. Rygory wdrażanej ustawy śmieciowej wymagały sprawnej obsługi procesów takich jak: rejestracja podatników podatku śmieciowego, generowanie i obsługa masowej korespondencji na okoliczność ustalenia wymiaru podatku oraz monitorowanie płatności podatników. W ramach wdrożenia zintegrowano juz kilka funkcjonujących systemów z ECM -ELO.
Integracją objęto: ECM -ELO z systemem Finansowo Księgowym Sage Forte, CRM ( Portal dla mieszkańców – płatników podatku śmieciowego), oprogramowanie Poczty Polskiej w zakresie E-Nadawca, usługi płatności transferuj.pl, a także serwer komunikacyjny IP (dla realizacji nagrywanie rozmów mieszkańców z centrum obsługi odbioru nieczystości). Na uwagę zasługuje fakt, że w krótkim czasie uruchomiono kompleksową komunikację z mieszkańcami na okoliczność wdrożenia ustawy śmieciowej, dzięki której 13-tysięczna grupa podatników może monitorować swoje płatności, zgłaszać aktualizacje danych oraz komunikować swoje uwagi z zapisem automatycznym zgłoszeń w formacie plików audio. ECM -ELO stało się centralną baza informacji o podatnikach i ich zobowiązaniach podatkowych oraz płatnościach. Udane wdrożenie otwiera nowe perspektywy w zakresie usprawnień procesów związanych z masowa komunikacją z obywatelami w innych obszarach.

Podobne