W jednym z ostatnich raportów Deloitte porównano wskaźniki rentowności dwóch kategorii firm: liderów w obszarze łańcucha dostaw i tzw. „zwolenników” efektywnego łańcucha dostaw. Rezultaty badania przedstawiły, jak wypadają firmy, które stawiają nacisk na łańcuch dostaw na tle tych, które go marginalizują. Wyniki wskazują jednoznacznie – silny łańcuch dostaw to nie opcja, ale konieczność.

Ankieta została przeprowadzona wśród ponad 400 przedstawicieli zarządów firm produkcyjnych i detalicznych na całym świecie. Wyniki wyraźnie wskazują na kluczowy wpływ silnego łańcucha dostaw na rentowność firmy.  79% organizacji, w których łańcuch dostaw działa z nastawieniem na wysoką efektywność, zyskuje wzrost przychodu na poziomie zdecydowanie wyższym niż średnia rynkowa. Równocześnie, jedynie 8 % organizacji, których zaangażowanie w łańcuch dostaw jest niższe, udaje się osiągnąć ponadprzeciętne efekty.

W badaniu zwrócono uwagę na wartości, jakie determinują sposób podejścia  liderów do łańcucha dostaw oraz główne cechy ich organizacji:

  • Dążenie do innowacji

Specyfiką liderów łańcucha dostaw jest silne nastawienie na innowację i dostrzeganie jej znaczącego wpływu na wyniki firmy. 96% liderów postrzega innowacje jako  istotny aspekt swojej strategii (wśród zwolenników – 65%).

  • Szybka adaptacja nowych technologii

Liderzy nie boją się  nowych technologii. 48% mówi o wdrażaniu pionierskich technologii takich jak np. drukowanie 3D, podczas gdy wśród zwolenników okazuje się to być rzadkością (13%).

  • Skupienie odpowiedzialności na wysokim poziomie struktury organizacyjnej

W 56% firm-liderów osoba odpowiedzialna za zarządzanie łańcuchem dostaw pełni najwyższe funkcje kierownicze w firmie. Wśród firm-zwolenników jedynie u jednej-trzeciej.

  • Oprogramowanie wspierające zarządzanie zakupami

W badaniu zwrócono uwagę na istotę wykorzystywania rozwiązań informatycznych służących optymalizacji (wśród liderów 75% w porównaniu do 34% ze zwolenników) oraz stosowania technologii mobilnej (75% do 30%) w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.

  •  Strategia zarządzania talentami

Liderzy stawiają na rozwój pracowników. 88% firm aktywnie poszukuje specjalistów z umiejętnościami analitycznymi i wszechstronnym doświadczeniem zawodowym wykraczającym poza łańcuch dostaw, 83% podkreśla wagę międzynarodowego doświadczenia.

Konkluzja raportu jest jasna – to w jaki sposób i z jakim nastawieniem zarządzany jest łańcuch dostaw, wpływa na globalne wyniki firmy. Tam, gdzie łańcuch dostaw staje się  coraz bardziej złożony, firm nie mogą sobie pozwolić na jego zaniedbanie.

Pełne wyniki raportu są dostępne na: http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/consulting/Strategy-Operations/supply-chain-manufacturing-operations/f3e6394139b35410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm?id=us:el:fu:scldrshp:awa:cons:040914.

 

 

 

Podobne