Od dzisiaj tj. 16 kwietnia 2014, obowiązuje wyższy podstawowy próg zamówień publicznych. Obowiązek stosowania zamówień publicznych, który dotychczas powstawał od 14 000 euro, w tym momencie zaczyna się od 30 000 euro.  Zmiana jest szczególnie istotna dla zamawiających klasycznych.

Wszystkie zamówienia publiczne udzielane poniżej progu nie wymagają stosowania procedury ustawowej. Przeliczając nowy próg zamówień publicznych na złotówki wynosi on 126 747, 00 zł.

W gorszej sytuacji są tylko zamawiający, których postępowanie zostało już wszczęte, czyli ich ogłoszenie zostało już opublikowane. W takim przypadku stosuje się w dalszym ciągu próg dotychczasowy tzn. 14 000 euro.

Podobne